Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lý Thanh Tâm
*
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 0271.3602888
Địa chỉ email tamlt.sgd
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Hải Thạch
*
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713686779
Địa chỉ email thachhh.sgd
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hải Đăng
*
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02713870975
Địa chỉ email danglh.sgd

Văn phòng

fundacionfernandovillalon.com
Chánh Văn phòng
*
fundacionfernandovillalon.com
Phó Chánh Văn phòng
*
fundacionfernandovillalon.com
Chuyên viên
*
fundacionfernandovillalon.com
Kế toán

Phòng Giáo dục Tiểu học-Mầm non

fundacionfernandovillalon.com
Trưởng phòng
*
fundacionfernandovillalon.com
Phó Trưởng phòng
*
fundacionfernandovillalon.com
Phó Trưởng phòng
*
fundacionfernandovillalon.com
Chuyên viên
*
fundacionfernandovillalon.com
Chuyên viên
*
fundacionfernandovillalon.com
Chuyên viên
*
fundacionfernandovillalon.com
Chuyên viên
*

Phòng Giáo dục Trung học

Phòng Thanh tra-Kiểm định chất lượng giáo dục

fundacionfernandovillalon.com.goc.vn
Phó Trưởng phòng
*
fundacionfernandovillalon.com
Phó Trưởng phòng
*

Công đoàn ngành

Lịch thi đấu World Cup