Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Sin 4x + cos 5x = 0

*

*

(Leftrightarrow sin4x=-cos5x)

(Leftrightarrow sin4x=sinleft(5x-fracpi2 ight))

(Leftrightarrowleft<eginmatrix5x-fracpi2=4x+k2pi\5x-fracpi2=pi-4x+k2piendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=fracpi2+k2pi\x=fracpi6+frack2pi9endmatrix ight.)


*

Giải PT

a) 4sin (3x + (fracpi3)) - 2 = 0

b) 4sin ( 4x + 1) -1 = 0

c) sin ( x + (fracx4)) -1 = 0

d) 2sin ( 2x + 70o) + 1 = 0

e) sin x . Cos ( 2x - 3 ) = 0

f) cos 2x -cos 4x = 0

g) cos ( sin 3x) = 1


*

Giúp mình mấy bài tập này với huhu !!!

Mai mình phải nộp rồi mà mình hông biết làm bài nào hết tận 10 bài .

1 ) (sinleft(2X-35° ight)-sqrt3=0)

2 ) (cosleft(x ight)-sqrt2=0)

3 ) (sinleft(x ight)-cosleft(2X ight)=0)

4 ) (cos^2left(x ight)-sinleft(2X ight)=0)

5 ) (sinleft(2X+1 ight)+cosleft(3X-1 ight)=0)

6 ) tìm nghiệm của phương trình (2cosleft(xpi-fracpi3 ight)=1) trên khoảng (-π ; π )

7 ) tìm nghiệm của phương trình (sinleft(5x+fracpi3 ight)=cosleft(2x-fracpi3 ight)) trên đoạn <0;π>

8 ) (sin^2left(2x ight)=cos^2left(x-fracpi4 ight))

9 ) (4cos^2left(2x ight)-1=0)

10 ) (sin^2left(x ight)+cos^2left(4x ight)=2)

Giúp mình với đi ! Mình cảm ơn


Lớp 11 Toán Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
7
0

Giải các pt sau:

1. Sin(^2) 2x = cos(^2) (x-π/4)

2. Sin(^2)x + cos(^2)4x = 2

 


Lớp 11 Toán Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
2
0

(sin^4x+cos^4x=1-frac12sin^22x)


Lớp 11 Toán Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
1
0

Giải phương trình

1.(sin^2left(x-fracpi6 ight)+sin^2left(x+fracpi6 ight)=5cosx-2)

2.(4sin^4x+12cos^2x=7\)

3.(sin^4x+cos^:4x=frac12)

4.(sin^4x+cos^4x=cos2x)


Lớp 11 Toán Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
4
0

Giải phương trình lượng giác sau

1) 2 cos 2x -(sqrt3) = 0

2)(sqrt3) tan x + 1 = 0

3) 2 cos2x = 1

4) 6 sin2 x- 13 sin x + 5 = 0

5) 5 cos 2x + 6 cos x + 1 = 0

6 ) 2 cos 2 2x - 3 cos 2x + 1 = 0

7) tan 2 x + ( 1 - (sqrt3)) tan x - (sqrt3) = 0

8) cos 6x + 2 sin 3x + 3 = 0

9) cos 2x - 4 cos x - 5 = 0

10 ) 3 cos 2 x = 2 sin 2 x + 4 sin x

11) cos 2x + sin2x + 2 cos x + 1 = 0

12) cos 4x + sin 4x + sin 2x = (dfrac52)


Lớp 11 Toán Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
0
0

(frac2sin5xsinx+cosx+frac12sin2x=sin^4x+cos^4x+sin^2x.cos^2x)


Lớp 11 Toán Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
0
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: "Kaep Jjang Là Gì ? Jjang Là Gì, Jjang Viết Tắt, Định Nghĩa, Ý Nghĩa

Khoá học trên OLM (olm.vn)