Tổng hợp kiến thức hóa 12 phần polime qua sơ đồ tư duy Polime do Top lời giải biên soạn, gồm chất dẻo, tơ, cao su và keo dán. Phần này rất quan trọng đối với các bạn học sinh lớp 12. Đây là phần giúp cho các bạn lấy điểm tốt ở kì thi học kì ở trường và kì thi trung học.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy vật liệu polime

A. Sơ đồ tư duy Polime

1. Sơ đồ tư duy Polime ngắn gọn

*

2. Sơ đồ tư duy Polime chi tiết

*

B. Lý thuyết Polime


Các khái niệm

Để nắm đầy đủ tính chất hóa học của polyme em cần nắm các khái niệm liên quan.

- Polyme là những hợp chất có phân tử khố rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.

- Monome: là những phân tử nhỏ, phản ứng tạo nên polyme.

- Hệ số n: là hệ số polyme hóa hay độ polyme hóa

- Mắt xích: Là phần lặp đi lặp lại trong phân tử polyme

Cách gọi tên và phân loại polyme

- Tên polime = Poli + tên monome

- Dựa vào nguồn gốc:

+ Polyme thiên nhiên: có sẵn trong tự nhiên

+ Polyme nhân tạo: dô chế hóa từ polyme tự nhiên

+ Polyme tổng hợp: Do con người tổng hợp. Được chia là 2 loại đó là polyme trùng hợp và polyme trùng ngưng.

Phản ứng giữ nguyên mạch polyme

Tính chất hóa học của polyme: Poli(vinyl axetat) (PVA) tác dụng với dung dịch NaOH:

*

Tính chất hóa học của polyme khi cao su thiên nhiên tác dụng với HCl:

*

Cao su hiđroclo hóa

Tính chất hóa học của polyme khi Poli (vinyl clorua) (PVC) tác dụng với Cl2:

*

c) Phản ứng thủy phân tinh bột, xenlulozơ

d) Phản ứng nhiệt phân polistiren

*

Tính chất hóa học của polyme qua phản ứng khâu mạch polyme

Tính chất hóa học cao su buna

a) Sự lưu hóa cao su:

Khi hấp nóng cao su thô với lưu huỳnh thì thu được cao su lưu hóa. Ở cao su lưu hóa, các mạch polyme được nối với nhau bởi các cầu –S–S– (cầu đisunfua)

b) Nhựa rezit (nhựa bakelit):

Khi đun nóng nhựa rezol thu được nhựa rezit, trong đó các mạch polyme được khâu với nhau bởi các nhóm –CH2– (nhóm metylen)

*

Tính chất hóa học của Nhựa Rezit.

Polyme khâu mạch có cấu trúc mạng không gian do đó trở nên khó nóng chảy, khó tan và bền hơn so với polyme chưa khâu mạch.

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Bậc 3 Lớp 9, Căn Bậc 3 Lớp 9

C. Các dạng bài tập về tính chất hóa học của polyme

Bài tập 1:

Từ 205 kg metyl metacrylat có thể điều chế bao nhiêu kg thủy tinh hữu cơ với hiệu suất 90%?

250kg

235 kg

225 kg

278 kg

Bài tập 2:

Trùng hợp 6,72 lít C₂H₄ (đktc) nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng polyme thu được là:

10,50 gam

7,56 gam

6,72 gam

8,40 gam

Bài tập 3:

Khi clo hóa PVC ta thu được một loại tơ clorin X. Biết trung bình một phân tử clo tác dụng với 4 mắt xích PVC. Tính phần trăm khối lượng clo trong tơ clorin X?

73,20%

66,67%

63,96%

62,39%

Bài tập 4:

Một loại cao su chứa 2% S. Hỏi cứ bao nhiêu mắt xích isopren thì có một cầu nối đisunfua -S-S-?

46

64

80

40

Bài tập 5:

Muốn tổng hợp 120kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng lần lượt là bao nhiêu? Biết hiệu suất este hóa và trùng hợp lần lượt là 60% và 80%.

215 và 80kg

171 kg và 82 kg

65kg và 40 kg

170 kg và 82 kg

Bài tập 6:

Đồng trùng hợp acrilonitrin và buta -1,3-đien thu được polyme X. Trong đó X có 78,505% khối lượng cacbon. Tỷ lệ số mắt xích giữa acrilonitrin và buta-1,3-đien trong polyme X là:

1: 2

1 : 1

2 : 3

3 : 2

Bài tập 7:

Tơ lapsan thuộc loại tơ:

poliamit

vinylic

polieste

poliete

Bài tập 8:

Poli(vinyl axetat) là polyme được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

CH₃COOCH = CH₂

CH₂ = COOCHCH₃

CH₂ = CHCOOC₂H₅

C₂H₅COOCH = CH₂

Bài tập 9:

Các polyme: polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. Dãy các polyme tổng hợp là: