- Chọn bài -Cách sử dụng kí hiệu ∈ , ∉ , ⊂ , ⊄ với các tập số N, Z, Q cực hay, chi tiếtCách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiếtCác cách so sánh số hữu tỉ cực hay, chi tiếtTìm điều kiện để số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 cực hay, chi tiếtCách giải bài tập Tìm x để biểu thức nguyên cực hay, chi tiếtCách tìm các số hữu tỉ trong một khoảng cho trước cực hay, chi tiết


Bạn đang xem: So sánh số hữu tỉ a/b với 0

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

A. Phương pháp giải

Ta có thể so sánh hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó bằng một trong các cách sau:

– Đưa về các phân số có cùng mẫu số dương rồi so sánh tử số.

– So sánh với số 0, so sánh với số 1, với –1,…

– Dựa vào phần bù của 1: So sánh các phần bù rồi suy ra kết quả.

– So sánh với phân số trung gian.

– Có thể sử dụng tính chất sau để so sánh: Nếu a, b, c ∈ Z và a 0. Điền vào chỗ (…) cho đúng.

a) Nếu a > 0 thì x ….0.

b) Nếu a b thì x ….1.

e) Nếu a

*

Ví dụ 3: So sánh các số hữu tỉ

*

Lời giải:

*

Ví dụ 4: Có hai số hữu tỉ sau

*
. Bạn An cho rằng x > y, còn bạn Bình thì cho rằng x
*

C. Bài tập vận dụng

Câu 1. Cho hai số hữu tỉ sau

*
. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. X = y

B. X y


D. X ≥ y


Hướng dẫn

*

Đáp án B


Câu 2. Trong các khẳng định dưới đây, có bao nhiêu khẳng định đúng?

a) Các phân số

*
biểu diễn cùng một số hữu tỉ.

b) Các phân số

*
biểu diễn cùng một số hữu tỉ.

c) Phân số

*
.

d) Phân số

*
với mọi số nguyên n khác 0 và khác – 1.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


Hướng dẫn

*

*

Đáp án C


Câu 3. Cho

*
. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

A. =

B. >

C.

Hướng dẫn

*

Đáp án A


Câu 4. Trong các số hữu tỉ dưới đây, số nào lớn hơn

*

*


Hướng dẫn

*

*

Đáp án D


Câu 5. Cho các số hữu tỉ sau

*
. Sắp xếp các số trên theo thứ tự giảm dần ta được:

*


Hướng dẫn

Vì – 1 > – 3 > – 9 > – 11 > -12 > -14 > -16

Nên

*
(so sánh các phân số cùng mẫu)

Nên sắp xếp theo thứ tự giảm dần ta được dãy:

*

Đáp án C


Câu 6. So sánh hai số

*

A. X > y

B. X

Hướng dẫn

*

Đáp án B


Câu 7. So sánh hai phân số sau:

*

A. A b

C. A = b

D. A = 2b


Hướng dẫn

*

Đáp án A


Câu 8. So sánh

*

*


Hướng dẫn

*

Suy ra

*

*

Đáp án B


Câu 9.

*

*


Hướng dẫn

*

*
(so sánh hai phân số cùng tử)

Nên suy ra

*

*

Đáp án B


Câu 10. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

*

*


Hướng dẫn

*

Vậy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần ta được:

*

Đáp án C


D. HERE
Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!


Gửi Đánh Giá

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 905

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.*

Điều hướng bài viết


II. Các dạng bài tập
Cách viết một số hữu tỉ dưới dạng tổng, hiệu của hai số hữu tỉ cực hay, chi tiết
Xem thêm: Nhiệm Vụ Nghiên Cứu Của Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học, Mục Đích Và Nhiệm Vụ Nghiên Cứu Đề Tài