Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 24 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 24 SGK Toán 7 Tập 1. Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không ?

Xem lời giải
Bạn đang xem: Soạn toán lớp 7 bài tỉ lệ thức

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1. Bằng cách tương tự,

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 25 SGK Toán 7 Tập 1

Bằng cách tương tự, từ đẳng thức...

Xem lời giải


Bài 44 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Xem lời giải


Bài 45 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức

Xem lời giải


Bài 47 trang 26 sgk toán 7 tập 1

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau

Xem lời giải


Bài 48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau

Xem lời giải


Bài 50 trang 27 SGK Toán 7 tập 1

Trên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn...

Xem lời giải


Bài 51 trang 28 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 51 trang 28 SGK Toán 7 tập 1. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau

Xem lời giải


Bài 53 trang 28 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 53 trang 28 SGK Toán 7 tập 1. Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể “rút gọn” như vậy!

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Khu Vực Nào Sau Đây Được Coi Là Thủ Phủ Của Vương Quốc Talus? ? ? ?

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép fundacionfernandovillalon.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.