Suất điện động của một nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện và độ lớn của điện tích q đó.

Bạn đang xem: Suất điện động của nguồn


Suất điện động là một trong những kiến thức quan trọng nằm trong chương trình Vật lý lớp 11. Vậy suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho điều gì là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.

B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

C. khả năng thực hiện công của nguồn điện.

D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án C: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Nguồn điện là một nguồn năng lượng, vì nó có khả năng thực hiện công khi dịch chuyển các điện tích dương bên trong nguồn điện ngược chiều điện trường, hoặc dịch chuyển các điện tích âm bên trong nguồn điện cùng chiều điện trường.

Suất điện động của một nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện và độ lớn của điện tích q đó.

Suất điện động được kí hiệu là chữ hoa e.

Đơn vị của suất điện động: Trong trường hợp A được đo bằng jun và q được đo lường bằng culong thì e sẽ được đo bằng đơn vị vôn: 1V = 1J/C.

Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết trị số của suất điện động của nguồn điện đó. Như đã biết ở THCS, số vôn này ch là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch ngoài hở. Vì vậy, suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi mạch ngoài hở.

Trong mạch điện kín, dòng điện chạy qua mạch ngoài và cả mạch trong. Như vậy, nguồn điện cũng là một vật dẫn và cũng có điện trở. Điện trở này được gọi là điện trở trong của nguồn điện. Vì vậy, mỗi nguồn điện được đặc trưng bằng suất điện động và điện trở trong của nó.

Xem thêm: Bộ Đề Ôn Thi Thpt Quốc Gia Môn Tiếng Anh 2021, 82 Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2020

Do đó đáp án đúng cho câu hỏi Ssuất điện động của nguồn điện đặc trưng cho điều gì là đáp án C: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.