Xác định chu kỳ của con lắc đơn có giá trị lớn là bài toán cơ bản đầu tiên của con lắc đơn.Bài viết này xin giới thiệu công thức cơ bản, bài tập ví dụ và một số bài tập trắc nghiệm để các bạn tự luyện.

Bạn đang xem: Tần số dao động của con lắc đơn là


*

Trên đây là phương pháp giải, công thức cần nhớ để tính chu kỳ và tần số của con lắc đon. Dưới đây xin đưa ra bài bài tập giải chi tiết để các bạn vận dụng kiến thức dễ dàng hơn.

Ví dụ 1: Một con lắc đơn có chu kỳ T = 2s. Nếu tăng chiều dài của con lắc thêm 20,5cm thì chu kỳ dao động mới của con lắc là 2,2s. Tìm chiều dài và gia tốc trọng trường g.

Giải: Gọi T và T’ là chu kỳ dao động của con lắc trước và sau khi tăng chiều dài.

Xem thêm: Tập Đọc Quang Cảnh Làng Mạc Ngày Mùa, Tập Đọc Bài Quang Cảnh Làng Mạc Ngày Mùa Lớp 5

Ta có: (T=2pi sqrtfraclg;T"=2pi sqrtfracl"gLeftrightarrow T"=2pi sqrtfracl+0,205gRightarrow fracT"T=sqrtfracl+0,205l=frac2,22=1,1Leftrightarrow fracl+0,205l=1,21Leftrightarrow l=0,976m)

Thay vào công thức tính T ta có (T=2pi sqrtfraclgRightarrow g=frac4pi ^2lT^2=9,632m/s^2)

 Ví dụ 2: Hai con lắc đơn có hiệu chiều dài là 14cm. Trong cùng một khoảng thời gian con lắc thứ nhất thực hiện được 15 dao động thì con lắc thứ hai thực hiện được 20 dao động. Tính chiều dài và chu kỳ T của mỗi con lắc. Lấy gia tốc trọng trường g = 10m/s2.

Giải: Ta có số dao động N và khoảng thời gian Δt mà các con lắc thực hiện được liên hệ với nhau theo phương trình: Δt = N.T

(Delta t=N_1T_1=N_2T_2Leftrightarrow 15T_1=20T_2 ightarrow fracT_1T_2=frac43)

Theo bài ta có:(T_1=2pi sqrtfracl_1g;T_2=2pi sqrtfracl_2gRightarrow fracT_1T_2=sqrtfracl_1l_2=frac43Rightarrow fracl_1l_2=frac169> 1 Rightarrow l> l_2Rightarrow l_1-l_2=14cm)

Từ đó ta có:(l_1-l_2=14cm;fracl_1l_2=frac169Leftrightarrow l_1=32cm;l_2=18cm)


Với: (l_1=32cm=0,32m ightarrow T_1=2pi sqrtfracl_1g=2pi sqrtfrac0,329,86=1,13s)

Với (l_2=18cm=0,18m ightarrow T_2=2pi sqrtfracl_2g=2pi sqrtfrac0,189,86=0,85s)

Một số bài tập trắc nghiệm có đáp án để các bạn tự luyện. Bạn đọc tải file đính kèm tại đây: 

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay