- Chọn bài -Bài 1: Mệnh đềBài 2: Tập hợpBài 3: Các phép toán tập hợpBài 4: Các tập hợp sốBài 5: Số gần đúng. Sai sốÔn tập chương 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách giải toán 10 Bài 2: Tập hợp giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 10 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 10: Nêu ví dụ về tập hợp.

Bạn đang xem: Tập hợp lớp 10

Dùng kí hiệu ∈ và ∉ để viết các mệnh đề sau.

a)3 là một số nguyên;

b)√2 không phải là số hữu tỉ

Lời giải

Ví dụ về tập hợp: Toàn bộ học sinh lớp 10A

a) 3 ∈ Z

b) √2 ∉ Q

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 10: Liệt kê các phần tử của tập hợp các ước nguyên dương của 30

Lời giải

A = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 11: Tập hợp B các nghiệm của phương trình 2x2 – 5x + 3 = 0 được viết là B = x ∈ R

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp B.

Lời giải

B = 3/2;1

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 11: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: A = x ∈ R

Lời giải

Do phương trình x2 + x + 1 = 0 vô nghiệm nên tập hợp A không có phần tử nào

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 11: Biểu đồ minh họa trong hình nói gì về quan hệ giữa tập hợp các số nguyên Z và tập hợp các số hữu tỉ Q ? Có thể nói mỗi số nguyên là một số hữu tỉ hay không ?

*

Lời giải

Tập hợp các số nguyên Z nằm trong tập hợp các số hữu tỉ Q

Có thể nói mỗi số nguyên là một số hữu tỉ

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số Bài 2 trang 12: Xét hai trường hợp


A = n là bội của 4 và 6

B = n là bội của 12

Kiểm tra các kết luận sau

a)A ⊂ B b)B ⊂ A

Lời giải

Kết luận A đúng

Kết luận B đúng

Bài 1 (trang 13 SGK Đại số 10): a) Cho A = {x ϵ N | x

Hãy liệt kê các phần tử của A.

b) Cho B = 2, 6, 12, 20, 30.

Hãy xách định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao trên 1m60.

Lời giải:

a) Tập hợp A là tập các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 20.

Vậy A = 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18

b) Nhận thấy: 2 = 1.2 ; 6 = 2.3 ; 12 = 3.4 ; 20 = 4.5 ; 30 = 5.6

Vậy B = x = n(n + 1)

c) Ví dụ: C = Nam, Hoa, Anh, Linh.

Bài 2 (trang 13 SGK Đại số 10): Trong hai tập hợp A, B dưới đây, tập hợp nào là tập hợp con của tập còn lại? Hai tập hợp A và B có bằng nhau không?

a) A là tập hợp các hình vuông;

B là tập hợp các hình thoi.

b) A = n ∈ N .

B = n ∈ N .

Lời giải:

a) Vì mỗi hình vuông đều là một hình thoi nên A ⊂ B.

Có những hình thoi không phải là hình vuông nên B ⊄ A.

Vậy A ≠ B.

b) A = n ∈ N = 1; 2; 3; 6.

B = n là một ước của 6 = 1; 2; 3; 6.

Xem thêm: Tóm Tắt Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 11 Chương Trình Mới, Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 11

Ta thấy A ⊂ B và B ⊂ A nên A = B.

Bài 3 (trang 13 SGK Đại số 10): Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau:

a) A = a; b

b) B = 0; 1; 2

Lời giải:

a) A = a; b có các tập con: ∅; a; b; a; b

b) B = 0; 1; 2 có các tập con: ∅; 0; 1 ; 2 ; 0, 1 ; 0, 2 ; 1, 2 ; 0; 1; 2.