Cách xác định tập xác định của hàm số mũ – Logarit  không hề khó bởi đây đều là các kiến thức cơ bản từ sách giáo khoa. Nếu chúng ta không thuộc được công thức tính hay tìm ra một phương pháp nhanh nhất để tính thì chắc chắn đó là cả 1 vấn đề với bạn. Đối với tìm tập xác định của hàm số mũ và hàm Logarit thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng theo những hướng dẫn dưới đây từ Legoland nhé .

Bạn đang xem: Tập xác định của hàm số logarit

Có thể bạn quan tâm :


Các công thức xác định của hàm số mũ và hàm Logarit Công thức tính tập xác định của hàm số mũ :Công thức tính tập xác định của hàm số Logarit 

Các công thức xác định của hàm số mũ và hàm Logarit

Công thức tính tập xác định của hàm số mũ :

 y = ax 

Trong đó : a > 0 và a ≠ 1 Và tập xác định của hàm số mũ này chính là R .

Chú ý : Chúng ta nên nhớ đó là khi chúng ta gặp bài toán tìm tập xác định của hàm số

*

Thì tất cả chúng ta chỉ cần viết điều kiện kèm theo để cho u ( x ) xác định .

5 ví dụ về tính tập xác định của hàm số mũ :

Ví dụ 1 :  Tìm tập xác định của hàm số mũ :

*

Lời giải :

*

Ví dụ 2 : Tìm tập xác định D của hàm số

y=(x2-1)-8

Lời giải : Hàm số xác định khi và chỉ khi x2-1 ≠ 0. Suy ra tập xác định của hàm số Y là x ≠ ± 1

Ví dụ 3 : Tìm tập xác định của hàm số Y

*

Lời giải : Để tìm được tập xác định thì tất cả chúng ta phải là một hàm có nghĩa trước. Chính vì vậy để hàm có nghĩa thì 1-2 x > 0 => x Ví dụ 4 :  Tìm tập xác định của hàm số Y

*

Lời giải :


Ví dụ 5 : Tìm tập xác định của hàm số Y :

*

Lời giải : Trong bài này để hàm số có nghĩa thì tất cả chúng ta xét 2 trường hợp :

*

Và tất cả chúng ta hoàn toàn có thể suy ra tập xác định D là : 5/2 Công thức tính tập xác định của hàm số Logarit Ta có công thức chung của hàm số logarit :

*

Để xác định được tập xác định của hàm logarit Y thì tất cả chúng ta phải có điều kiện kèm theo : a > 0 và a # 1. Vậy hàm số logarit sẽ có tập xác định là : ( 0 ; + ∞ ) .

*

Điều kiện để hàm logorit xác định đí là u ( x ) > 0 và u ( x ) phải được xác định .

Các ví vụ về cách tính tập xác định của hàm logarit 

Ví dụ 1 : Tìm tập xác định D của hàm số Y :

*

Lời giải : Hàm số xác định khi x2 – 2 x > 0 ⇔ x 2 Vậy tập xác định của hàm số logarit sẽ là D = ( – ∞ 0 ) ∪ ( 2 ; + ∞ )

Ví dụ 2 : Tìm tập xác định của hàm số Logarit Y

*

Lời giải : Để xác định được tập xác định thì hàm phải đủ điều kiện kèm theo sau :

*

Từ đó suy ra tập xác định của hàm số Logarit D = ( < 0 ; + ∞ > 2 )

Ví dụ 3 : Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số :

Y = log ⁡ ( x2-2x-m+1 ) hàm có tập xác định là R . 2-2x-m+1) có tập xác định là R thì chúng ta phải có các điều kiện như sau :

*
Từ đó suy ra tập xác định của hàm số logarit là : mọi X thuộc R và m Lời giải : Để hàm số y = log ⁡ ( x-2x-m+1 ) có tập xác định là R thì tất cả chúng ta phải có những điều kiện kèm theo như sau : Từ đó suy ra tập xác định của hàm số logarit là : mọi X thuộc R và m
*

Lời giải : Để hàm số xác định có nghĩa khi : 5 x + 2-125 > 0 ⇔ 5 x + 2 > 53 ⇔ x > 1 . Vậy tập xác định D = ( 1 ; + ∞ ) .

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Lượng Giác Lớp 10, Bảng Công Thức Lượng Giác Và Cách Học Thuộc Nhanh

Ví dụ 5 : Tìm tập xác định của hàm số logarit Y :

*

Lời giải : Hàm số chỉ xác định khi :

*Vậy tập xác định của hàm số là : D = ( x 3 )

Tổng kết :

Với công thức và cách xác định tập xác định của hàm số mũ và tập xác định của hàm số logarit kèm theo các ví dụ từ Bất động sản Legoland hi vọng mọi người có thể áp dụng được thực tế vào bài học tốt nhất .