Sông núi nước Nam vua Nam ở Rành rành định rõ ở sách trời Cớ sao lũ giặc đến xâm phạm Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!

*

2.Bản dịch của Hoa Bằng

Sông núi nước Nam

Sông núi nước Namvua Namcoi. Rành rành phân định ở sách trời Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm Bay sẽ tan tành chết sạch toi.

Bạn đang xem: Thơ nam quốc sơn hà

Học giả Hoa Bằng tên thật làHoàng Thúc Trâm(1902-1977).

3. Bản dịch của nhà sử học Trần Trọng Kim

Sông núi nước Nam vua Nam ở Rành rành định phận tại sách trời Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm ? Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!

*

Nội dung của bài thơ Sông núi nước Nam.

*

Sông Như Nguyệt (sông Cầu) - nơi ra đời bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt

4. Bảndịch của Ngô Linh Ngọc

Đất nước Đại Nam, Nam đế ngự Sách trời định phận rõ non sông Cớ sao nghịch tặc sang xâm phạm? Bay hãy chờ coi chuốc bại vong.


Nhà văn, nhà nghiên cứu Ngô Linh Ngọc(1922-2004), tên thậtNgô Văn Ích.

(Trích: Ngô Linh Ngọc,Tổng tập văn học Việt Nam, tập I, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1980).

*

*

Phần dịch thơ trong sách ngữ văn lớp 7 tập 1 mới đây.

*

Sách ngữ văn 7 đăng ba bản dịchNam quốc sơn hà nhưng cả ba bản dịch đều không giống với bản dịch được phổ biến lâu nay.

5. Bản dịch gây nhiều tranh cãi trong SGKngữ văn lớp 7 tập I

Ởtrang 62, sách ngữ văn lớp 7 dịch như sau:

Sông núi nước Nam vua Nam ở

Vằng vặc sách trời chia xứ sở

Giặc dữ cớ sao phạm đến đây

Chúng mày nhất định phải tan vỡ.

Đây là bản dịch do học giả Lê Thước(1891-1975)và nhà thơ Nam Trân (1907-1967),tên thật là Nguyễn Học Sỹđã có từ lâu. Bản này đang được dùng trong sách giáo khoa Trung học và Đại học và hiện đang dùng trong SGK ngữ văn lớp 7, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam.

Bài thơ Nam quốc sơn hà(Sông núi nước Nam) còn được gọi là bài thơ Thần được cho là của Lý Thường Kiệt (1019-1105) chống quân Tống năm 1077và được xem là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta đã có nhiều bản dịch nhưng với5 bản dịch trên, từ trước đến nay, học sinh, sinh viên cùng những người yêu văn học đều thông thuộc và đi vào tâm trí mỗi người là bản dịch thứ 3 bằngvần bằngcủa cụ Trần Trọng Kim (1883-1953). Còn bản dịch trong SGK lớp 7 dịch bằng vần trắc nên đọc trúc trắc, trục trặc... đến líu lưỡi, không quen thuộc.

Xem thêm: Meta-Analysis Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh, Meta Analysis Là Gì

Một bài thơ chữ Hán, Hán Nôm được phiên âm, dịch nghĩa rồi dịch thơ có nhiều văn bản, dị bản nhưng bài thơ dịch nào hay sẽ sống mãi trong lòng người đọc và trường tồn mãi với thời gian...