Hướng dẫn thí sinh thực tập trước khi thực hiện chính thức điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển CĐ-ĐH năm 2021
-->