Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 44 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 44 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép cộng:

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép cộng...

Bạn đang xem: Thực hiện phép tính lớp 8

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1. Áp dụng các tính chất trên đây của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau:

Xem lời giải


Bài 21 trang 46 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 46 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau:

Xem lời giải


Bài 22 trang 46 SGK Toán 8 tập 1

Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức.

Xem lời giải


Bài 24 trang 46 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 24 trang 46 SGK Toán 8 tập 1. Một con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với vận tốc x m/s.

Xem lời giải


Bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính cộng các phân thức sau:

Xem lời giải


Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 1. Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600m3 đất.

Xem thêm: Tứ Diện Đều Có Tính Chất Gì, Khối Tứ Diện Đều Có Tính Chất:

Xem lời giải


Bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép fundacionfernandovillalon.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.