Soạn Writing Unit trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 11 mới, giúp các em ôn luyện sâu kiến thức trọng tâm, ứng dụng giải các dạng bài tập tương tự.

Bạn đang xem: Tiếng anh 11 unit 2 sách mới


Chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh tài liệu giải bài tập môn Anh 11 Unit 1 chi tiết, dễ hiểu nhất. Mời các em tham khảo phần Unit 2 lớp 11 Writing - Relationships dưới đây.

Giải unit 2 writing Task 1 tiếng anh lớp 11 mới

Read an online posting on Teen Forum and fill the gaps. Use the words in the box.

(Hãy đọc bài đăng trực tuyến trong Diễn dàn tuổi Teen, sử dụng từ cho sẵn trong khung để điền vào chỗ trống.)

Lời giải chi tiết:


Re: My dad’s being unreasonable! by Lion King >> Tuesday, December 3, 20__ at 8.30 P.M. Current mood: I’m so upset! This afternoon I had my birthday party and all my close friends came to my house. We were playing some games when Dad came back from work. He looked shocked when he saw T.’s dyed hair and ripped jeans. I think T. Felt uncomfortable, so he said goodbye to all of us and left. After the party, Dad told me T. Could be a bad influence on me and I should stop being friends with him. He said a good student should not dye his hair and should dress properly. I think Dad is being unreasonable. He should not judge my friends by their looks. T. Is one of the best students in my class, but he wants to look different. His dream is to become a famous actor and film director. He is very talented and has already acted in a few films. I can’t stop being friends with someone just because my father doesn’t like them. I wish Dad stopped judging my friends by their appearances. How can I make him understand this?

Tạm dịch:

Re: Bố của tôi đang rất vô lý!

bởi Lion King >> Thứ ba, ngày 3 tháng 12, 20... Lúc 8 giờ 30 phút chiều.

Tâm trạng hiện tại: Tôi rất buồn bã! 

Chiều nay tôi đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật của mình và tất cả những người bạn thân đã đến nhà tôi. Chúng tôi đang chơi một số trò chơi thì bố tôi đi làm về. Bố có vẻ bị sốc khi nhìn thấy mái tóc nhuộm và quần jeans rách của T. Tôi nghĩ T. Cảm thấy không thoải mái, vì vậy anh ấy nói lời tạm biệt với tất cả chúng tôi và rời đi. Sau bữa tiệc, bố tôi nói với tôi rằng T. Có thể ảnh hưởng xấu đến tôi và tôi nên ngừng chơi với anh ta. Bố nói một học sinh tốt không nên nhuộm tóc và nên ăn mặc phù hợp. Tôi nghĩ bố tôi đang vô lý. Bố không nên đánh giá bạn bè tôi bằng vẻ bề ngoài của họ. T. Là một trong những học sinh giỏi nhất trong lớp của tôi, nhưng anh ta muốn có những cái nhìn khác nhau. Giấc mơ của anh là trở thành một diễn viên nổi tiếng và là đạo diễn phim. Anh ấy rất tài năng và đã từng đóng một số phim. Tôi không thể ngừng chơi với ai đó chỉ vì bố tôi không thích họ. Tôi ước bố tôi ngừng đánh giá bạn bè của tôi bằng bề ngoài của họ. Làm thế nào tôi có thể làm cho bố hiểu điều này?

Giải unit 2 writing Task 2 tiếng anh lớp 11 mới

Put the following parts of the online posting in the correct order.

(Hãy sắp xếp những phần trong bài theo thứ tự đúng.)

Lời giải chi tiết:


1-g. Title of the posting (Tiêu đề của bài đăng)

2-c. The writer's name (Tên người viết)

3-f. Date and time (Ngày và thời gian)

4-d. The writer's mood (Tâm trạng của người viết)

5-e. Description of the incident (Mô tả sự cố)

6-a. The writer's opinion/ feelings about the incident (Quan điểm / cảm xúc của người viết về sự cố)

7-b. The writer's wish for things to be different (Mong ước của người viết về việc mọi thứ sẽ khác đi)

Giải unit 2 writing Task 3 tiếng anh lớp 11 mới

Choose one of the stories below. Use the ideas to write an online posting of 160-18 words.

(Chọn một trong số những câu chuyện dưới đây, sử dụng ý tưởng đã cho để viết một bài đăng lên mạng khoảng 160-180 từ.)

Tạm dịch:

1. Câu chuyện - bố mẹ làm việc về muộn cả tuần và cuối tuần; ở nhà một mình với người giúp việc hoặc gia sư; cảm giác cô đơn.

Ước - cha mẹ dành nhiều thời gian hơn cho bạn.

2. Câu chuyện - người bạn thân nhất bỏ học và bắt đầu đi làm; bố mẹ cô ấy không thể hỗ trợ cô ấy; mất một người bạn của bạn ở trường.

Ước - giúp bạn của bạn tiếp tục học tập.

3. Câu chuyện - bạn bè đã nói một bí mật cho bạn; bạn không giữ bí mật; nói với người khác; bạn bè chia tay với bạn; cố gắng để xin lỗi; lời xin lỗi của bạn không được chấp nhận; cảm thấy hối tiếc.

Ước - bạn của bạn tha thứ cho bạn; trở thành bạn bè một lần nữa

Lời giải chi tiết:

EX 1:

My parents are always busy at work. They often work late on weekdays and most weekends. So I'm left alone at home with the housemaid or tutor. I feel so lonely and miss my parents a lot. I wish my parents understood and spent more time with me. What should I do? 

EX 2:

I am really worried and don't know what to do now. My best friend, Hand, dropped out of school and started working as a construction worker in order to earn his living because his parents can’t support him anymore. Our form teacher and the school leaders tried to campaign his family to let him come back to school, but they refused just because they were in a really bad economic situation. They need Hand to take the burden of a needy family. He was very sad to quit school, but he had to. I miss him very much now because I have no one to share my studies at school. He is a very good student. A bright future was waiting for him if he had a chance to come back to school. I have tried to help him, but how can I do this meanwhile I am still an eleventh grader?

EX 3:

I am really confused and don't know what to do now. Just because the other day my best friend, Min, confided her secret to me in order to ask me for advice, and she asked me to keep it secret. I gave her my advice, but I wasn’t sure it would work. Afterward, I happened to tell it to one of my classmates with the hope that she had more perfect solution to help Min. Then this classmate shared it with the others. As a result, Min’s secret spread. She knew it and broke up with me. I tried to explain and apologise, but she was so angry and refused my apology.

I am now feeling very regretful, and I don't want our friendship to come to an end this way. We've been good friends for years. I really hope that she will forgive me for my mistake and become friends again.

Giải unit 2 writing Task 4 tiếng anh lớp 11 mới

Think of something that happened to you or to another person. Write an onlin posting of 160-180 words.

(Nghĩ về một chuyện nào đó đã xảy ra với em hoặc với người khác rồi viết một bài đăng lên mạng khoảng 160-180 từ.)

You can write about:

- what happened, when and where, and who was involved

- how you and the other people felt

- your wish

Tạm dịch:

Bạn có thể viết về

- chuyện gì đã xảy ra, khi nào và ở đâu, và ai đã giải quyết nó

- bạn và những người khác cảm thấy thế nào

- mong muốn của bạn 

Lời giải chi tiết:

I don't know what to do now. Last week I had an argument with my best friend because I thought she had lied to me. She tried to explain, but I was so angry that I refused to listen to her explanation. Yesterday, something happened that found out that I was wrong. I immediately called her to apologize, but this time it was she who refused to listen to me. I don't want our friendship to come to an end this way. We've been good friends for years. I really hope that she will forgive me for what I have done and said to her.

Xem thêm: Phân Biệt Cách Sử Dụng Beside Và Besides Là Gì, Beside Trong Tiếng Anh

Tạm dịch:

Tôi không biết phải làm gì cả. Tuần trước tôi có cãi nhau với bạn thân nhất của mình bởi vì tôi nghĩa cô ấy đã lừa dối tôi. Cô ấy cố gắng giải thích nhưng tôi tức giận đến nỗi từ chối nghe cô ấy. Hôm qua một việc gì đó đã xảy ra và tôi nhận ra tôi đã sai. Tôi lập tức gọi điện cho cô ấy để xin lỗi, nhưng cô ấy từ chối lắng nghe tôi. Tôi không biết tình bạn của chúng tôi có kết thúc bằng cách này không. Chúng tôi là bạn của nhau bao nhiêu năm trời rồi. Tôi thực sự hi vọng rằng cô ấy sẽ tha thứ cho tôi vì những gì tôi làm và nói với cô ấy. 

CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để tải lời giải bài tập chi tiết, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.