Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (112.99 KB, 5 trang )


Tiếng Anh 7 mới Unit 10: A closer look 2

Task 1. Complete the sentences using the future continuous form of theverbs in brackets.

Bạn đang xem: Unit 10: sources of energy

(Hoàn thành những câu sử dụng thì tương lai tiếp diễn của những động từ trong ngoặc) Hướng dẫn giải:

1. will be putting

Tạm dịch: Vào thứ Bảy, họ đặt những tấm pin mặt trời lên mái nhà của chúng tôi để lấynăng lượng.


2. will be taking

Tạm dịch: Lúc 9 giờ thứ Hai, chúng tôi sẽ thực hiện một bài kiểm tra về các nguồn nănglượng.

3. will be installing

Tạm dịch: Lúc này vào tuần tới, cha tơi sẽ lắp kính mới vào cửa sổ để ngăn nhiệt thốtra ngồi.

4. will be spending


Tạm dịch: Khoảng năm 2020, những người ở Việt Nam sẽ dành nhiều tiền để sưởi ấm.5. will be using

Tạm dịch: Khoảng giữa thế kỷ 21, người ở những quốc gia phát triển sẽ sử dụng nănglượng từ mặt trời, gió, và nước.

Task 2. Write what these students will be doing tomorrow afternoon.(Viết những gì mà học sinh sẽ làm vào chiều ngày mai)

Hướng dẫn giải:

1. Jenny will be giving a talk about saving energy.

2. Helen will be putting solar panels in the playground.Tạm dịch: Helen sẽ đặt những tấm pin mặt trời ở sân chơi.3. Susan will be checking cracks in water pipes.

Tạm dịch: Susan sẽ kiểm tra những vết nứt trong những ống nước.4. Jake will be putting low energy light bulbs in the classrooms.

Tạm dịch: Jake sẽ đặt những bóng đen trịn năng lượng thấp trong góc lớp học.5. Kate will be showing a film on types of renewable energy sources.

Tạm dịch: Kate sẽ chiếu một phim về những nguồn năng lượng có thể phục hồi.
Task 3. Complete the conversation with the verbs in brackets. Use either
the future simple or the future continuous tense

(Hoàn thành bài đàm thoại với những động từ trong ngoặc đơn. Sử dụng thì tương lai đơn hoặc thì tương lai tiếp diễn)

Hướng dẫn giải:(1) will watch(2) Will we put(3) will be having(4) will... Travel(5) will walk or cycle

Tom: Chúng ta sẽ đặt những tấm pin mặt trời trên mái nhà để làm nóng nước phải khơng?Ba Tom: Đúng thế, và lúc này vào tuần tới, chúng ta sẽ có vịi sen mặt trời miễn phí.Tom: Cịn về giao thơng thì sao? Con muốn nói là chúng ta sẽ đi đến trường và chỗ làmbằng cách nào?

Ba Tom: À, chúng ta không sử dụng xe hơi. Chúng ta sẽ đi bộ hoặc đạp xe để giảm ơnhiễm khơng khí.


Tom: Vậy thì lúc 7 giờ ngày mai, ba sẽ đạp xe đến chỗ làm, và con sẽ đi đến trường bằngván trượt.

Ba Tom: Ý kiến hay!

Task 4. Work in pairs. Tell your partner what you will be doing at thefollowing points of time in the future.

(Làm theo cặp. Nói cho bạn học về điều em sẽ làm ở những mốc thời gian sautrong tương lai)

Hướng dẫn giải:

Thì tương lai tiếp diễn được dùng để nói về 1 hành động đang diễn ra tại một thời điểmxác định trong tương lai.

1. I will be going to the hospital tomorrow afternoon.Tạm dịch: Tôi sẽ đi đến bệnh viện vào chiều mai.2. Our family will be visiting the museum this weekend.

Tạm dịch: Gia đình chúng tơi sẽ đến thăm viện bảo tàng vào cuối tuần này.3. This time next week we will be doing the mid-term test.


below.

(Hồn thành mục tạp chí với hình thức bị động của những động từ bên dưới) Hướng dẫn giải:

(1) be provided(2) be used(3) be placed(4) be stored(5) be solvedHướng dẫn dịch


Chúng tơi đang tìm những nguồn năng lượng hiệu quả, sạch và rẻ. Những loại nănglượng này sẽ khơng gây ơ nhiễm hoặc lãng phí tài ngun thiên nhiên. Năng lượng mặttrời là một trong những nguồn năng lượng này. Nó sẽ được cung cấp miễn phí từ mặt trời.Một phần trăm năng lượng mặt trời đến được Trái Đất sẽ đủ để cung cấp điện cho toàn bộdân số thế giới. Năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng bởi nhiều quốc gia trên khắp thếgiới. Những tấm pin mặt trời sẽ được đặt trên mái nhà và những tòa nhà khác và nănglượng mặt trời sẽ được dùng để làm nóng nước. Năng lượng sẽ được trữ trong một thờigian dài. Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời, vấn đề về việcthiếu năng lượng sẽ được giải quyết.

Task 6. Change the sentences into the passive voice.(Thay đổi những câu thành thể bị động)

Hướng dẫn giải:

1. Waves will be used as an environmentally friendly energy source.2. A network of wind turbines will be installed to generate electricity.3. In countryside, plants will be burnt to produce heat.


5. Alternative sources of energy will be developed.

6. Solar energy will be used to solve problem of energy shortage.Bài 7


Task 7. Look at the pictures. Write what will be done in the future.

(Nhìn vào những bức hình. Viết ra những gì được thực hiện trong tương lai.)Hướng dẫn giải:

- A hydro power station will be built in the region to increase the electricity.

Tạm dịch: Một trạm thủy điện sẽ được xây dựng trong khu vực để tăng nguồn điện.- Solar Panels will be put on the roof of the building.

Tạm dịch: Những tấm pin mặt trời sẽ được đặt trên nóc tịa nhà.- A network of wind turbines will be installed to generate electricity.
Tạm dịch:
Một mạng lưới turbin gió sẽ được lắp đặt để tạo ra điện.- Bicycles will be used to travel in the city.

Xem thêm: Dựa Vào Atlat Địa Lí Việt Nam Trang 15, Atlat Địa Lí Việt Nam Trang 15

Tạm dịch: Xe đạp sẽ được dùng để đi trong thành phố.

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 7 tại đây:


*
TS247 BG unit 8 a closer look 2 tieng anh 7 moi 24701 1546856990 5 84 1
*
*
Tải Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 11 A CLOSER LOOK 2, COMMUNICATION - Để học tốt Tiếng Anh 8 Thí điểm Unit 11 SCIENCE AND TECHNOLOGY 8 14 0
*
Tải Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 4 A CLOSER LOOK 2, COMMUNICATION - Để học tốt Tiếng Anh 8 Thí điểm Unit 4: Our customs and traditions 8 19 0
*
Tải Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 6: A CLOSER LOOK 2, COMMUNICATION - Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm Unit 6: THEN AND NOW 5 17 0
*
Tải Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 1: A CLOSER LOOK 2, COMMUNICATION - Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm Unit 1: LOCAL ENVIRONMENT 6 28 0
*
Tải Unit 2 lớp 7: A closer look 2 - Soạn Anh 7 trang 18 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới 5 92 0
*
English 8- unit 10- A closer look 2+ Skills 1 18 25 0
*
Tải Tiếng Anh 8 Unit 7: A Closer Look 2 - Soạn Tiếng Anh lớp 8 Unit 7: Pollution trang 9 - 10 7 29 0
*
Tải Tiếng Anh 7 Unit 11: A Closer Look 1 - Soạn Anh 7 trang 50 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới 4 50 0
(10.46 KB - 5 trang) - Tải Tiếng Anh 7 Unit 10: A Closer Look 2 - Soạn Anh 7 trang 41 - 42 SGK Tiếng Anh 7 mới