Danh từ nào sau đây đếm được và không đếm được? Cụm từ nào mà bạn có thể sử dụng cùng với những danh từ không đếm được?


Bài 1

Task 1. Which of the following nouns are countable and which are uncountable? Which phrases can you use with the uncountable nouns?(You may use a dictionary to help you.)

(Danh từ nào sau đây đếm được và không đếm được? Cụm từ nào mà bạn có thể sử dụng cùng với những danh từ không đếm được?)

*

*

*

*

Hướng dẫn giải:


Tạm dịch:

Danh từ đếm đươc

Danh từ không đếm được

chuối, táo

bánh mì, thịt bò, tiêu, thịt heo, nghệ, rau bina

Bài 2

Task 2. Game: GIVE ME AN EGG! One team says words related to food or drink. The other team adds some or a/an.

Bạn đang xem: A closer look 2 trang 51 unit 5 tiếng anh 7 mới

(Một đội nói ra những từ liên quan đến thức ăn hoặc thức uống. Một đội khác thêm some hoặc a/an.)

Hướng dẫn giải:

Team 1 : egg 

Team 2 : an egg 

Team 1 : flour 

Team 2 : some flour 

Team 1 : milk 

Team 2 : some milk 

Team 1 : potato 

Team 2 : a potato 

Tạm dịch:

Đội 1: trứng

Đội 2: một quả trứng

Đội 1: bột

Đội 2: một ít bột

Đội 1: sữa

Đội 2: một ít sữa

Đội 1: khoai tây

Đội 2: một củ khoai tây

Bài 3

Task 3. Fill the blanks with a/an, some, or any in the following conversation.

(Điền vào chỗ trống với a/an, some hoặc any trong bài đàm thoại sau)

*

Hướng dẫn giải:

(1) any

Giải thích: any được sử dụng với danh từ không đếm được và trong câu hỏi 

(2) some

Giải thích: some được sử dụng với danh từ đếm được và trong câu khẳng định 

 

(3) some

Giải thích: some được sử dụng với danh từ đếm được và trong câu khẳng định 

(4) any

Giải thích: any được sử dụng với danh từ không đếm được và trong câu phủ định 

(5) a

Giải thích: a được sử dụng trước danh từ số ít 

(6) an

Giải thích: an được sử dụng trước danh từ số ít bắt đầu với nguyên âm 

Tạm dịch:

Mi: Chúng ta ăn tối nào?

Phong: Ý kiến hay! Còn chút cơm nào không?

Mi: Không có, chỉ có ít mì thôi.

Phong: Được thôi. Chúng ta hãy ăn mì với thịt bò hoặc thịt heo.

Mi: À, có vấn đề rồi.

Phong: Cái gì vậy?

Mi: Không còn thịt bò hay thịt heo gì cả.

Phong: Ồ, mình có một cái sandwich phô mai và một trái táo trong túi.

Mi: Nhiêu đó không đủ cho cả hai chúng ta rồi Phong à!

Bài 4


Task 4. Fill each blank with How many or How much.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Năm 2021 Mới Nhất


(Điền vào chỗ trống với How much hoặc How many.)
*

Bài 5

Task 5. Work in pairs. Use the suggested words to make questions with How many/How much, then interview your partner.

(Làm theo cặp. Sử dụng những từ được đề nghị để làm thành câu hỏi với How many/ How much, sau đó phỏng vấn bạn học của em.)

*

Hướng dẫn giải:

1. How much water do you drink every day?

Tạm dịch:Bạn uống bao nhiêu nước mỗi ngày?

2. How much rice do you eat for dinner?

Tạm dịch:Bạn ăn bao nhiêu cơm cho bữa tối?

3. How many vegetables do you eat every day?

Tạm dịch:Bạn ăn bao nhiêu rau xanh mỗi ngày?

4. How many apples do you eat every day?

Tạm dịch:Bạn ăn bao nhiêu táo mỗi ngày?


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + fundacionfernandovillalon.com"Ví dụ: "A Closer Look 2 trang 51 Unit 5 Tiếng Anh 7 mới fundacionfernandovillalon.com"