Bài 5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).(1) house (2) beautiful (3) pond (4) tree Xin chào! Tên của mình là Phong. Đây là nhà mình. Không có hàng rào nào quanh nhà mình. Không có sân, nhưng có một khu vườn phía trước căn nhà. Nó tuyệt đẹp. Có một cái ao và một cái cây trong khu vườn.
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 3 tập 2 unit 12

LESSON 2 (Bài học 2)

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

*

Tiếng anh lớp 3 tập 1,2 ebook pdf


Tải về· 30,6K
*

Bộ sách em học giỏi tiếng anh lớp 3 bản đẹp


Tải về· 22,5K
*

Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Tiếng Anh Lớp 3


Tải về· 18,9K
*

Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Anh Lớp 3 - Tập 1


Tải về· 12,8K
*

Bài tập tiếng anh lớp 3 theo từng đơn vị học bài


Tải về· 12,2K

Vở luyện từ và mẫu câu tiếng anh 3 tập 1 tập 2


Tải về· 12,2K

Trọn Bộ Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 3,4,5


Tải về· 10,6K

Giải Bài Tập Tiếng Anh 3


Tải về· 8,38K

Bài giải liên quan


Ngữ pháp - Unit 12 This is my house
Lesson 1 - Unit 12 trang 12,13 SGK Tiếng Anh lớp 3
Lesson 2 - Unit 12 trang 14,15 SGK Tiếng Anh lớp 3
Lesson 3 - Unit 12 trang 16,17 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài học liên quan


Unit 12: This is my house - Đây là nhà của tôi

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Giấm Ăn Là Dung Dịch Axit Axetic Có Nồng Độ Là, Nhận Biết Các Loại Giấm Thông Dụng

Từ khóa

tiếng anh lớp 3 unit 12