Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số là phần kiến thức cực kỳ quan trọng trong chương trình toán học phổ thông. Vậy giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số là gì? Các dạng toán liên quan đến GTLN và GTNN như nào? Hãy cùng fundacionfernandovillalon.com tìm hiểu về chủ đề GTLN và GTNN qua bài viết dưới đây nhé!
Bạn đang xem: Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số là gì?

Định nghĩa giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số


Cho hàm số (y=f(x)) xác định trên tập D

M được gọi là GTLN của f(x) trên D nếu (left{eginmatrix f(x)leq M\ exists x_0, f(x_0 = M) endmatrix ight.)m được gọi là GTNN của f(x) trên D nếu (left{eginmatrix Mleq f(x),, forall x in D\ forall x_0 in D, f(x_0) = m endmatrix ight.)

Phương pháp tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Tìm GTLN, GTNN của hàm số y = f(x) xác định trên tập hợp D

Để tìm GTLN, GTNN của hàm số y = f(x) trên D ta tính y’, tìm các điểm mà tại đó đạo hàm triệt tiêu hoặc không tồn tại và lập bảng biến thiên. Từ bảng biến thiên suy ra GTLN, GTNN.

Tìm GTLN và GTNN của hàm số trên một đoạn

Định lý: Mọi hàm số liên tục trên một đoạn đều có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó

Quy tắc tìm GTLN và GTNN của hàm số f(x) liên tục trên một đoạn

Tìm các điểm (x_i in (a;b), (i=1,2,…,n)) mà tại đó (f"(x_i) = 0) hoặc (f"(x_i)) không xác định.Tính (f"(x), f(b), f(x_i), (i=1,2,…,n))Khi đó:(undersetmaxf(x) = maxleft f(a), f(b),f(x_i) ight \)(undersetminf(x) = minleft f(a), f(b),f(x_i) ight \)

Chú ý:

Nếu hàm số y = f(x) luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm trên thì (undersetmax f(x) = max left f(a), f(b) ight \), (undersetmin f(x) = min left f(a), f(b) ight \).Nếu hàm số y = f(x) là hàm tuần hoàn chu kỳ T thì để tìm GTLN, GTNN của nó trên D ta chỉ cần tìm GTLN, GTNN trên một đoạn nằm trong D có độ dài bằng T.Cho hàm số y = f(x) xác định trên D. Khi đặt ẩn phụ t = u(x), ta tìm được (tin E , forall xin D), ta có y = g(t) thì GTLN, GTNN của hàm f trên D chính là GTLN, GTNN của hàm g trên E.

Ví dụ và cách giải bài tập giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Ví dụ 1: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (f(x) = -x^3+4x^2-5x+1) trên đoạn <1;3>

Cách giải:

Ta có (f"(x) = -3x^2+8x-5)

(f"(x) = 0 Leftrightarrow -3x^2 + 8x – 5 = 0 Leftrightarrow x = 1 otin (1;3)) hoặc (x = frac53 in (1;3))

Ta có:

(f(1) = -1, f(frac53) = -frac2327, f(3) = -5)

Vậy (underset<1;3>maxf(x) = -frac2327 , khi , x=frac53)

(underset<1;3>minf(x) =-5 , khi , x=3)

Ví dụ 2: Tìm GTLN và GTNN của hàm số (f(x) = frac43sin ^3x -sin^2x + frac23) trên đoạn (<0;pi >)

Cách giải:

*

Ví dụ 3: Tìm GTLN và GTNN của hàm số (f(x) = 2x + sqrt5-x^2)

Cách giải:

Tập xác định (D = <-sqrt5;sqrt5>)

Ta có: (f"(x) = 2-fracxsqrt5-x^2= frac2sqrt5-x^2-xsqrt5-x^2)

(f"(x) = 0 Leftrightarrow 2sqrt5-x^2 – x =0 Leftrightarrow 2sqrt5-x^2 = x)

(Leftrightarrow left{eginmatrix xgeq 0\ 4(5-x^2) = x^2 endmatrix ight. Leftrightarrow left{eginmatrix xgeq 0\ 5x^2-20 =0 endmatrix ight.)

(left{eginmatrix xgeq 0\ left<eginarrayl x=2 \ x=-2 endarray ight. endmatrix ight.)

(Leftrightarrow x=2in (-sqrt5;sqrt5))

Ta có: (f(-sqrt5) = -2sqrt5; f(2) = 5; f(sqrt5) = 2sqrt5)

Vậy (underset<-sqrt5;sqrt5>max f(x) = 5, khi, x=2)

(underset<-sqrt5;sqrt5>min f(x) = -2sqrt5, khi, x=-sqrt5)

Trên đây là những kiến thức liên quan đến chủ đề GTLN và GTNN của hàm số.

Xem thêm: Đột Biến Gen Thường Gây Hại Cho Cơ Thể Mang Đột Biến Vì :

Hy vọng đã cung cấp cho các bạn những thông tin bổ ích phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu của bản thân về GT lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. Chúc bạn luôn học tốt!