Cách tính giới hạn của dãy số có chứa căn thức cực hay, chi tiết

Với Cách tính giới hạn của dãy số có chứa căn thức cực hay, chi tiết Toán lớp 11 gồm đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập tính giới hạn của dãy số có chứa căn thức từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Toán lớp 11.

Bạn đang xem: Tìm giới hạn của hàm số chứa căn

*

A. Phương pháp giải

+) Sử dụng các kiến thức sau:

•Với c là hằng số ta có: lim c = c, lim

*
= 0. Tổng quát lim
*
(k ≥ 1).

•Các phép toán trên các dãy có giới hạn hữu hạn

- Nếu lim un = a và lim vn = b thì

  

*

- Nếu un ≥ 0 với mọi n và lim un = a thì

  

*

•Các phép toán trên dãy có giới hạn vô cực

  

*

+) Phương pháp giải:

a) Giới hạn dãy số dạng

*
, trong đó f(n) và g(n) là các biểu thức chứa căn

=> Chia (các số hạng) của cả tử và mẫu cho lũy thừa của n có số mũ cao nhất trong dãy và dùng các kết quả trên để tính.

Quy ước:

Biểu thức

*
có bậc là
*

Biểu thức

*
có bậc là
*

b) Giới hạn dãy số dạng

*
với f(n) và g(n) là các đa thức

=> Rút lũy thừa của n có số mũ cao nhất ra và sử dụng kết quả của giới hạn dãy số tại vô cực để tính.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Muối Axit, Muối Axit Là Gì

c) Giới hạn của dãy số dạng vô định (

*
) thì ta sử dụng các phép biến đổi liên hợp để đưa dãy số về dạng a) và b).