Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (a,b) khi và chỉ khi f(x)’ 0 với mọi giá trị x thuộc khoảng (a,b). Dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm.

Bạn đang xem: Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng xác định

Tìm m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định:

- Đối với hàm số đa thức bậc 1 trên bậc 1, ta sẽ áp dụng chú ý sau:

*
Cách tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng " width="786">

- Đối với hàm bậc ba: ;à hàm số có dạng: ax3 + bx2 + cx + d trong đó a

Đạo hàm y′= 3ax2+2bx+c. 

Khi a, đạo hàm nếu bằng 0 thì chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm (tối đa 2) nên ta có:

*
Cách tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (ảnh 2)" width="780">

Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng cho trước:

*
Cách tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (ảnh 3)" width="789">
*
Cách tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (ảnh 4)" width="821">

- Cách 2: Cô lập tham số m

Bước 1: Tìm y’

Bước 2: Cô lập m ta sẽ thu được phương trình ví dụ m f(x)

Bước 3: Xét dấu với hàm f(x) theo bảng quy tắc sau:

*
Cách tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (ảnh 5)" width="874">

Cùng Top lời giải vận dụng để giải một số bài tập liên quan đến Cách tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng cho trước trong nội dung dưới đây nhé!

Bài tập 1: 

*
Cách tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (ảnh 6)" width="832">

Lời giải:

*
Cách tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (ảnh 7)" width="877">

Đáp án D.


Bài tập 2: 

*
Cách tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (ảnh 8)" width="784">

Học sinh tự vẽ bảng biến thiên và áp dụng quy tắc ta nhận được kết quả m 1

Bài tập 3: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng (-∞; +∞)?

*
Cách tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (ảnh 9)" width="866">

Lời giải:

*
Cách tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (ảnh 10)" width="873">

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; +∞)

Bài tập 4: Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số y = (m2 – 1) x3 + (m – 1) x2 – x + 4 nghịch biến trên khoảng (-∞; +∞).

A. 0

B. 3

C. 2

D. 1

Lời giải:

Chọn C

TH1: m = 1. Ta có: y = -x + 4 là phương trình của một đường thẳng có hệ số góc âm nên hàm số luôn nghịch biến trên ℝ. Do đó nhận m = 1.

TH2: m = -1. Ta có: y = – 2x2 – x + 4 là phương trình của một đường Parabol nên hàm số không thể nghịch biến trên ℝ. Do đó loại m = -1.

TH3: m ≠ 1.

Xem thêm: Lý Thuyết Dao Động Điện Từ Là Gì, Dao Động Điện Từ Là Gì

Khi đó hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; +∞) ⇔ y’ ≤ 0 ∀ x ∊ ℝ. Dấu “=” chỉ xảy ra ở hữu hạn điểm trên ℝ.

*
Cách tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (ảnh 11)" width="876">

Vì m ∊ ℤ nên m = 0