Đang xem: Tìm số thứ hai biết 5/8 số thứ hai bằng 3/4 số thứ nhất và số thứ hai hơn số thứ nhất 36 đơn vị

Hãy nhập câu hỏi của bạn, fundacionfernandovillalon.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới. *Lớp: Chọn Lớp… Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12 *Môn: Chọn Môn… Hãy chọn lớp trước

tìm số thứ hai biết 5/8 số thứ hai bằng 3/4 số thứ nhất và số thứ hai hơn số thứ nhất 36 đơn vị

Ice Wings CTV

Vì(frac) số thứ 2 =(frac) số thứ 1(Rightarrowfrac) số thứ 2=(frac) số thứ 1

Ta có sơ đồ sau:

Số thứ 2: 24 phần

Số thứ 1: 20 phần

Vậy số thứ 2 bằng:

36:(24-20)x24=216

tìm số thứ haibiết 5/8 số thứ haibằng 3/4 số thứ thất và số thứ nhất kém số thứ hai36 đơn vị

Bạn đang xem: Tìm số thứ hai biết số thứ nhất bằng 4/7 số thứ hai bằng 3/8 số thứ ba và kém số thứ ba 60 đơn vị

Nói thì chết mất !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ^ ^

(approx)

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

tìm số thứ hai biết 5/8 số thứ hai bằng 3/4 số thứ nhất và số thứ hai hơn số thứ nhất 36 đơn vị

Đọc tiếp…

3/4=6/8

số thứ 2 là 6 phần

số thứ 1 là 5 phần

số thứ 1 là:36:(6-5)x5=180

số thứ 2 là:180+36216

tìm số thứ hai biết 5/8 số thứ hai bằng 3/4 số thứ nhất và số thứ hai hơn số thứ nhất 36 đơn vị

Đọc tiếp…

5/8 số thứ 2 = 3/4 số thứ nhất

5/8 số thứ hai = 6/8 số thứ nhất

coi số thứ hai là 5 phần thì số thứ nhất là 6 phần

(bài toán hiệu – tỉ)

giá trị 1 phần là:

36: (6-5)= 36

số thứ nhất là

36 x 6 = 216

số thứ hai là:

36 x 5 = 180

chọn mình nha

Đúng 4 Sai 0 Trần Hùng Tân đã chọn câu trả lời này.

Tìm số thứ hai biết 5/8 số thứ hai bằng 3/4 số thứ nhất và số thứ hai hơn số thứ nhất 36đơn vị

Đọc tiếp…

Vì5/8 số thứ 2 =3/4 số thứ 1⇒20/32 số thứ 2=24/32 số thứ 1

Ta có sơ đồ sau:

Số thứ 2: 24 phần

Số thứ 1: 20 phần

Vậy số thứ 2 bằng:

36 : ( 24 – 20 ) x 24 = 216

ĐS : …………

ta có:

3/4= 6/8 và giữ nguyên 5/8

số bé là: 36:(6-5)x5= 180

số lớn là: 36+180= 216

đ/s:…

k mk nhóe

Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5

Online Math sẽ thưởng 01 tháng VIP cho 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất mỗi tuần!

Bảng xếp hạng + – ÷ × ≠ = ⊂ ⊃ ⊆ ⊇ ≈ ∈ ∉ ∃ ∄ ≤ ≥ ± ∓ ≠ ∅ ≃ ≅ ≡ ⋮ ⋮̸ ∀

α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ ∂ Ω ω χ σ ρ ∞ π ∃ ⊥ ( ) | / ℕ ℤ ℚ ℝ ℕ∗

Xe Giường Nằm 45 Chỗ Tốt Nhất, Xe Khách Samco 1 Cửa 45 Giường Nằm 410Ps Trà Sữa Latte Trà Sữa 350Ml, Trà Sữa Latte Chai 345Ml Giá Tốt Tháng 3,, 2021