Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y= log( x2- 2x- m+ 1) có tập xác định là R

A. m≥ 0.

Bạn đang xem: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m

B. M

C. m ≤ 2.

D. M> 2.

Các câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = log ( x 2 - 2 x - m + 1 ) có tập xác định là R:

A. M ≥ 0

B. M

C. M ≤ 2

D. M > 2

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = log ( x 2 - 4 x - m + 1 ) có tập xác định là R

A. M > -4

B. M

C. M

D. M

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = log ( x 2 - 2 m x + 4 ) có tập xác định là R

A. - 2 ≤ m ≤ 2

B. M = 2

*

D. -2

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số mđể hàm số y = log ( x 2 - 4 x - m + 1 ) có tập xác định là ℝ .

Xem thêm: Top 5 Cách Nấu Nước Tía Tô Đường Phèn Thơm Ngon Tốt Cho Sức Khỏe

A. M > -4

B. M


C. M

D. M

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để y = l o g ( x 2 - 4 x - m + 1 ) cótập xác định là R

*

*

*

*

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số mđể hàm số y = log ( x 2 - 2 m x + 4 ) có tập xác định là ℝ .

A . - 2 ≤ m ≤ 2

B . M = 2

C . M > 2 h o ặ c m

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = l n ( x 2 - 2 m x + 4 ) cótập xác định D = R

A.-2

B. M

C. - 2 ≤ m ≤ 2

D. M > 2 hoặc m

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = ln ( x 2 - 2 m x + 4 ) có tập xác định D = R?

A. M > 2 hoặc m -2

D. - 2 ≤ m ≤ 2


Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = log x 2 - 2 m x + 4 có tập xác định là R

*

*

*

*


Chọn B

Để hàm số đã cho có tập xác định là R khi và chỉ khi : x2- 2x-m+ 1> 0 với mọi x

Hay

*

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 220


*

D. -2 Đáp án chính xác

*

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó?