Học Toán 123 chia sẻ cho học sinh lớp 6 những bài tập toán tìm X có đáp án với các dạng bài tập tìm X cơ bản và nâng cao dưới đây.

Bạn đang xem: Tìm x lớp 6 có đáp án

Các em tự làm bài tập, sau đó đối chiếu với đáp án ở trong tài liệu cuối bài viết.

Dạng 1: Tìm X dựa vào tính chất các phép toán, đặt nhân tử chung

Bài 1: Tìm x biết

Bài 2: Tìm x biết

*

Dạng 2: Tìm X trong dấu giá trị tuyệt đối

*

Dạng 3: Vận dụng các quy tắc: quy tắc chuyển vế, quy tắc dấu ngoặc, nhân phá ngoặc

*

Dạng 4: Tìm X dựa vào tính chất 2 phân số bằng nhau

*

Dạng 5: Tìm X nguyên để các biểu thức sau có giá trị nguyên

*

Dạng 6: Tìm X dựa vào quan hệ chia hết

*

Dạng 7: Tìm X dựa vào quan hệ ước, bội

*

*Ghi chú: Hướng dẫn giải, Đáp án có trong file bài tập.

Xem thêm: ' Global Là Gì - 'Global' Là Gì

*Download file Bài tập tìm X lớp 6 có đáp án bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.