Tiết học hôm trước, các em đã được làm quen với Tỉ lệ thức. Từ tính chất của tỉ lệ thức đó, chúng ta sẽ suy ra được tính chất của các tỉ số bằng nhau. Bài giảng: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau – Bài tập & Lời giải SGK Toán lớp 7 được fundacionfernandovillalon.com biên soạn theo chương trình sách giáo khoa của Bộ giáo dục. Hy vọng bài giảng này sẽ giúp các em vượt qua các khó khăn, bỡ ngỡ khi học môn Toán lớp 7. Mời các em học sinh thân yêu tham khảo!

Lý thuyết 

Đặt vấn đề

Từ ab=cd có thể suy ra ab = a+cb+d không?

Tính chất

*
*
 và x + y = 16.

Bạn đang xem: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau lớp 7


Đáp án và Hướng dẫn giải


Ta có: 

*
 và x + y = 16.

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Suy ra 

*

*


Bài 55. Tìm hai số x và y biết: x : 2 = y : (-5) và x – y = -7


Đáp án và Hướng dẫn giải


Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Vậy 

*


Bài 56. Tính diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 
*
 và chu vi bằng 28m.


Đáp án và Hướng dẫn giải


Gọi x(m) và y (m) là các cạnh của hình chữ nhật. Theo đề bài ta có:

*
 và 2 ( x + y ) = 28

Suy ra 

*
 và x + y = 14

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Vậy 

*

*

Diện tích hình chữ nhật là: S = x.y = 4.10 = 40 (m2)

Bài 57. Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn biết rằng ba bạn có 44 viên bi.

*
*
 và x + y + z = 44

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Suy ra 

*

*

*

Vậy số viên bi của Minh Hùng Dũng lần lượt là 8, 16, 20 viên.


Bài 58. Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng.

*

Đáp án và hướng dẫn giải



Bài 60. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a) 

*

b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : (0,1.x)

c) 

*

d) 

*


a) 

*

*

*

*

Vậy x =

*

b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : (0,1 . X)

*

*

*

Vậy x = 1,5

c) 

*

*

*

*

Vậy x = 0,32

d) 

*

*

*

*

*

Vậy x = 

*

Bài 61. Tìm ba số x, y, z, biết rằng:

*
 và x + y – z = 10.


Ta có: 

*

*

Từ (1) và (2) suy ra 

*

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

*

Suy ra x = 2 . 8 = 16

y = 2.12 = 24

z = 2.15 = 30


Bài 62. Tìm hai số x và y, biết rằng: 
*
 và x . Y = 10.

Xem thêm: Những Bài Văn Mẫu Lớp 5 Học Kỳ 2, Những Bài Làm Văn Mẫu Lớp 5 Tập 2


Ta có:  (Nhân cả hai vế của đẳng thức với ).