Trung tâm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu phần CẤU TẠO, TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA SO2 (LƯU HUỲNH DIOXIT). Nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn có 1 kì thi đạt kết quả tốt.

Bạn đang xem: Tính chất vật lý của so2


*

I. Cấu tạo phân tử khí sunfurơ

- Công thức phân tử: SO2

- Công thức cấu tạo: O = S = O

*

II. Tính chất vật lí

- Là chất khí không màu, nặng hơn không khí, mùi hắc, độc, tan và tác dụng được với nước.

III. Tính chất vật lí

1. SO2là oxit axit

- Tác dụng với nước:

SO2+ H2O

*
H2SO3

- Tác dụng với dung dịch bazơ (có thể tạo thành 2 loại muối sunfit và hiđrosunfit):

SO2+ NaOH →NaHSO3

SO2+ 2NaOH →Na­2SO3+ H2O

* Lưu ý:Tùy theo tỉ lệ phản ứng có thể tạo thành các muối khác nhau:

GọinOH-/ nSO2= T thì

+ T → muốiHSO3- + T>hoặc= 2→SO32-

+ 1 →2 muối: HSO3-và SO32-

- Tác dụng với oxit bazơ→muối:

SO2+ CaO→CaSO3

2. SO2là vừa là chất khử, vừa là chất khử

Số oxi hóa của lưu huỳnh:-2 0 +4 +6

* Nhận xét:S trong SO2 có mức oxi hóa +4 ở mức trung gian của -2 và +6. Vì vậy, SO2 vừa có tính oxi hóa và tính khử.

a. SO2là chất oxi hóa: (S+4→ S0)

SO2+ 2H2S→3S + 2H2O

b. SO2là chất khử:(S+4→ S+6)

2SO2+ O2

*
2SO3(V2O5, 4500C)

Cl2+ SO2+ 2H2O →H2SO4+ 2HCl

5SO2+ 2KMnO4+ 2H2O→2MnSO4+ K2SO4+ 2H2SO4

SO2+ Br2+ 2H2O→H2SO4+ 2HBr

IV. Điều chế

- Đốt cháy lưu huỳnh:

S + O2→SO2(t0)

- Đốt cháy H2S trong oxi dư:

2H2S + 3O2→2H2O + 2SO2

- Cho kim loại tác dụng với H2SO4đặc nóng:

Cu + 2H2SO4→CuSO4+ SO2+ 2H2O

- Đốt quặng firit sắt:

4FeS2+ 11O2→2Fe2O3+ 8SO2

- Trong phòng thí nghiệm dùng phản ứng của Na2SO3với dung dịch H2SO4:

Na2SO3+ H2SO4→ Na2SO4+ SO2+ H2O

V. Nhận biết khí sunfurơ

- Làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu đỏ.

- Làm mất màu dung dịch nước brom, dung dịch thuốc tím…

5SO2+ 2KMnO4+ 2H2O→2MnSO4+ K2SO4+ 2H2SO4

6. Ứng dụng

- Sản xuất axit sunfuric.

- Tẩy trắng giấy, bột giấy.

- Chống nấm mốc cho lương thực, thực phẩm.

Xem thêm: Bài Thuyết Minh Đồ Dùng Dạy Học Tự Làm Thcs, Bài Thuyết Trình Về Đồ Dùng Dạy Học Tự Làm

Ngoài các ứng dụng trên, SO2còn là chất gây ô nhiễm môi trường. Nó là nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa axit.

Trung tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC