* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: Ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được tối ưu nhất.Bạn đang xem: Tình là chi đây người ơi mà sao cứ níu tay với

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ có trên máy tính).

Bạn đang xem: Tình là chi đây người ơi mà sao cứ níu tay với

Chuyện tình bao ngày qua để lại vết thương khó phai nhòa, Từ khi anh nhận ra là em đã yêu người ta, Người tình bao ngày qua giờ nhìn thấy nhau như xa lạ, Vì em đang rất vui bên người ta...

Thà đừng nên gặp nhau đừng tìm đến nhau lúc ban đầu, Giờ không yêu gì nhau mà gieo cay đắng đến đời nhau, Và từ đây về sau đọng lại biết bao nhiêu ưu sầu, Thời gian đã bôi xóa đi được đâu...

Tình là chi đây người ơi, Mà ta cứ níu tay với, Càng vươn tới càng thêm xót xa cho cuộc đời, Lời yêu thương trên đầu môi, Mà em đã quá gian dối, Thì con tim của em có lẽ cũng vậy thôi...

Tình là chi đây người ơi,Mà sao cứ muốn thay mới, Ngày sau cuối còn ai có ai trong cuộc đời, Một lần yêu như vậy thôi, Nào được bao nhiêu niềm vui, Mà sao cứ trông thấy biết bao nhiêu lệ rơi...

== DẠO NHẠC ==

Chuyện tình bao ngày qua để lại vết thương khó phai nhòa, Từ khi anh nhận ra là em đã yêu người ta, Người tình bao ngày qua giờ nhìn thấy nhau như xa lạ, Vì em đang rất vui bên người ta...

Thà đừng nên gặp nhau đừng tìm đến nhau lúc ban đầu, Giờ không yêu gì nhau mà gieo cay đắng đến đời nhau, Và từ đây về sau đọng lại biết bao nhiêu ưu sầu, Thời gian đã bôi xóa đi được đâu...

Tình là chi đây người ơi, Mà ta cứ níu tay với, Càng vươn tới càng thêm xót xa cho cuộc đời, Lời yêu thương trên đầu môi, Mà em đã quá gian dối, Thì con tim của em có lẽ cũng vậy thôi...

Tình là chi đây người ơi,Mà sao cứ muốn thay mới, Ngày sau cuối còn ai có ai trong cuộc đời, Một lần yêu như vậy thôi, Nào được bao nhiêu niềm vui, Mà sao cứ trông thấy biết bao nhiêu lệ rơi...

Tình là chi đây người ơi, Mà ta cứ níu tay với, Càng vươn tới càng thêm xót xa cho cuộc đời, Lời yêu thương trên đầu môi, Mà em đã quá gian dối, Thì con tim của em có lẽ cũng vậy thôi...

Tình là chi đây người ơi,Mà sao cứ muốn thay mới, Ngày sau cuối còn ai có ai trong cuộc đời, Một lần yêu như vậy thôi, Nào được bao nhiêu niềm vui, Mà sao cứ trông thấy biết.. Bao.. Nhiêu.. Lệ.. Rơi......

== HẾT BÀI ==

Thà đừng nên gặp nhau đừng tìm đến nhau lúc ban đầu, Giờ không yêu gì nhau mà gieo cay đắng đến đời nhau, Và từ đây về sau đọng lại biết bao nhiêu ưu sầu, Thời gian đã bôi xóa đi được đâu...

Tình là chi đây người ơi, Mà ta cứ níu tay với, Càng vươn tới càng thêm xót xa cho cuộc đời, Lời yêu thương trên đầu môi, Mà anh đã quá gian dối, Thì con tim của anh có lẽ cũng vậy thôi...

Tình là chi đây người ơi,Mà sao cứ muốn thay mới, Ngày sau cuối còn ai có ai trong cuộc đời, Một lần yêu như vậy thôi, Nào được bao nhiêu niềm vui, Mà sao cứ trông thấy biết bao nhiêu lệ rơi...

== DẠO NHẠC ==

Chuyện tình bao ngày qua để lại vết thương khó phai nhòa, Từ khi em nhận ra là anh đã yêu người ta, Người tình bao ngày qua giờ nhìn thấy nhau như xa lạ, Vì anh đang rất vui bên người ta...

Thà đừng nên gặp nhau đừng tìm đến nhau lúc ban đầu, Giờ không yêu gì nhau mà gieo cay đắng đến đời nhau, Và từ đây về sau đọng lại biết bao nhiêu ưu sầu, Thời gian đã bôi xóa đi được đâu...

Tình là chi đây người ơi, Mà ta cứ níu tay với, Càng vươn tới càng thêm xót xa cho cuộc đời, Lời yêu thương trên đầu môi, Mà anh đã quá gian dối, Thì con tim của anh có lẽ cũng vậy thôi...

Tình là chi đây người ơi,Mà sao cứ muốn thay mới, Ngày sau cuối còn ai có ai trong cuộc đời, Một lần yêu như vậy thôi, Nào được bao nhiêu niềm vui, Mà sao cứ trông thấy biết bao nhiêu lệ rơi...

Tình là chi đây người ơi, Mà ta cứ níu tay với, Càng vươn tới càng thêm xót xa cho cuộc đời, Lời yêu thương trên đầu môi, Mà anh đã quá gian dối, Thì con tim của anh có lẽ cũng vậy thôi...

Tình là chi đây người ơi,Mà sao cứ muốn thay mới, Ngày sau cuối còn ai có ai trong cuộc đời, Một lần yêu như vậy thôi, Nào được bao nhiêu niềm vui, Mà sao cứ trông thấy biết.. Bao.. Nhiêu.. Lệ.. Rơi......

== HẾT BÀI ==

Chuyện tình bao ngày qua để lại vết thương khó phai nhòa,Từ khi em nhận ra là anh đã yêu người ta,Người tình bao ngày qua giờ nhìn thấy nhau như xa lạ,Vì anh đang rất vui bên người ta...Thà đừng nên gặp nhau đừng tìm đến nhau lúc ban đầu,Giờ không yêu gì nhau mà gieo cay đắng đến đời nhau,Và từ đây về sau đọng lại biết bao nhiêu ưu sầu,Thời gian đã bôi xóa đi được đâu...

Xem thêm: Free Download Adobe Illustrator Cc 2015 Full Crack Full Version

Tình là chi đây người ơi,Mà sao cứ muốn thay mới,Ngày sau cuối còn ai có ai trong cuộc đời,Một lần yêu như vậy thôi,Nào được bao nhiêu niềm vui,Mà sao cứ trông thấy biết bao nhiêu lệ rơi...