Bài học với nội dung: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 10, fundacionfernandovillalon.com sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Toán 10 phương trình quy về bậc nhất bậc hai

*

A. Tổng hợp kiến thức

I. Phương trình

1. Phương trình bậc nhất

Dạng tổng quát:
$y=ax+b, (a eq 0)$
Nghiệm tổng quát:

*

2. Phương trình bậc hai

Dạng tổng quát:
$y=ax^2+bx+c, (a eq 0)$
Nghiệm tổng quát:

*

3. Định lí Vi-ét

*

II. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối

Phương pháp giải

Dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối hoặc bình phương hai vế để khử dấu giá trị tuyệt đối.

2. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

Phương pháp giải

Bình phương hai vế để đưa về một phương trình hệ quả không chứa ẩn dưới dấu căn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 1: Trang 62 - sgk đại số 10

Giải các phương trình:

a) $fracx^2+3x+22x+3=frac2x-54$

b) $frac2x+3x-3-frac4x+3=frac24x^2-9+2$

c) $sqrt3x-5=3$

d) $sqrt2x+5=2$


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 62 - sgk đại số 10

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m:

a) $m(x - 2) = 3x + 1$

b) $m^2x + 6 = 4x + 3m$

c) $(2m + 1)x - 2m = 3x - 2$


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 62 - sgk đại số 10

Có hai rổ quýt chứa số quýt bằng nhau. Nếu lấy 30 quả ở rổ thứ nhất đưa sang rổ thứ hai thì số quả ở rổ thứ hai bằng $frac13$ của bình phương số quả còn lại ở rổ thứ nhất. Hỏi số quả quýt ở mỗi rổ lúc ban đầu là bao nhiêu?


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 62 - sgk đại số 10

Giải các phương trình

a) $2x^4 - 7x^2 + 5 = 0$

b) $3x^4 + 2x^2 - 1 = 0$


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 62 - sgk đại số 10

Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba)

a) $2x^2 - 5x - 4 = 0$

b) $-3x^2 + 4x + 2 = 0$

c) $3x^2+ 7x + 4 = 0$

d) $9x^2- 6x - 4 = 0$


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 62, 63 - sgk đại số 10

Giải các phương trình

a) $|3x - 2| = 2x + 3$ 

b) $|2x - 1| = |-5x - 2|$

c) $fracx-12x-3=frac-3x+1$

d) $|2x + 5| = x^2 + 5x + 1$


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 63 - sgk đại số 10

Giải các phương trình:

a) $sqrt5x+6=x-6$

b) $sqrt3-x=sqrtx+2+1$

c) $sqrt2x^2+5=x+2$

d) $sqrt4x^2+2x+10=3x+1$


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 63 - sgk đại số 10

Cho phương trình $3x^2 - 2(m + 1)x + 3m - 5 = 0$ (1)

Xác định m để phương trình có một nghiệm gấp ba nghiệm kia. Tính các nghiệm trong trường hợp đó.


=> Xem hướng dẫn giải
=> Trắc nghiệm đại số 10 bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa lớp 10


Soạn văn 10 tập 1
Soạn văn 10 tập 2
Soạn văn 10 tập 1 giản lược
Soạn văn 10 tập 2 giản lược
Đại số lớp 10
Hình học lớp 10
Giải sgk hoá học 10
Giải sgk vật lí 10
Giải sgk sinh học 10
Lịch sử 10
Giải sgk Địa lí 10
Giải GDCD 10
Giải sgk tiếng anh 10
Sgk Tiếng anh 10 mới

Trắc nghiệm lớp 10


Trắc nghiệm đại số 10
Trắc nghiệm hình học 10
Trắc nghiệm vật lý 10
Trắc nghiệm hóa học 10
Trắc nghiệm sinh học 10
Trắc nghiệm tiếng Anh 10
Trắc nghiệm ngữ văn 10
Trắc nghiệm địa lý 10
Trắc nghiệm lịch sử 10
Trắc nghiệm GDCD 10

Tài liệu tham khảo lớp 10


Văn mẫu 10
Tập bản đồ địa lí 10

Bình luận


CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP


Giải bài 1: Mệnh đề
Giải bài 2: Tập hợp sgk Đại số 10 Trang 10
Giải bài 3: Các phép toán tập hợp
Giải bài 4: Các tập hợp số
Giải bài 5: Số gần đúng. Sai số
Giải bài: Ôn tập chương I

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI


Giải bài 1: Hàm số
Giải bài 2: Hàm số y = ax + b
Giải bài 3: Hàm số bậc hai
Giải bài: Ôn tập chương II

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH


Giải bài 1: Đại cương về phương trình
Giải bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Giải bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Giải bài: Ôn tập chương III
Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 1
Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 2
Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 3

CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH


Giải bài 1: Bất đẳng thức
Giải bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Giải bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
Giải bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Giải bài 5: Dấu của tam thức bậc hai
Giải bài Ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình
Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 4

CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ


Giải bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất
Giải bài 2: Biểu đồ
Giải bài 3: Số trung bình cộng, số trung vị, mốt
Giải bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn
Giải bài Ôn tập chương 5: Thống kê
Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 5: Thống kê

CHƯƠNG 6: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC, CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC


Giải bài 1: Cung và góc lượng giác
Giải bài 2: Giá trị lượng giác của một cung
Giải bài 3: Công thức lượng giác
Giải bài Ôn tập chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 6
Phần câu hỏi Ôn tập cuối năm
*Xem thêm: Lý Thuyết Tính Chất Đường Phân Giác Trong Tam Giác Vuông, Đều

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com

Lịch thi đấu World Cup