a)((-12;3> ∩ <-1;4>) ;b) ((4;7) ∩ (-7;-4) );
c) ((2;3) ∩ <3;5) );d) ((-∞;2> ∩ <-2;+∞) ).Bạn đang xem: Toán 10 trang 18

*

*

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 4: Các tập hợp số khác • Giải bài 1 trang 18 – SGK môn Đại số lớp 10 Xác định các tập hợp... • Giải bài 2 trang 18 – SGK môn Đại số lớp 10 Xác định các tập hợp... • Giải bài 3 trang 18 – SGK môn Đại số lớp 10 Xác định các tập hợp...


Xem thêm: Học Cách Gói Bánh Chưng Nhỏ, Cách Làm Bánh Chưng Ngon & Chuẩn Nhất 2022

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: Thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10