Tìm tập xác định của hàm số và tìm các điểm tại đó(f"(x))bằng 0 hoặc không xác định. Sau đó dùng bảng biến thiên để tìm giá trị lớn nhất của các hàm số.

Bạn đang xem: Toán 12 trang 24

a)(y=dfrac41+x^2);

Tập xác định:(D=ℝ).

(y"=dfrac-8xleft( 1+x^2 ight)^2;,y"=0Leftrightarrow x=0)

Bảng biến thiên

*

Vậy(maxlimits_mathbbR,y=4).

b)(y=4x^3-3x^4).

Tập xác định:(D=ℝ).

(y"=12x^2-12x^3=12x^2left( 1-x ight);,y"=0Leftrightarrow left< eginalign & x=0 \ & x=1 \ endalign ight. ).

Bảng biến thiên

*

Vậy(maxlimits_mathbbR,y=1).

Xem thêm: 50 Đề Thi Toán Học Kì 1 Lớp 1 Môn Toán Lớp 1 Hay Chọn Lọc, Tuyển Tập 50 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 1

Nhận xét: Đối với bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng, hoặc nửa khoảng ta dùng bảng biến thiên để giải bài toán.


Tham khảo lời giải các bài tập Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số khác • Giải bài 1 trang 23 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính giá trị lớn nhất... • Giải bài 2 trang 24 – SGK môn Giải tích lớp 12 Trong số các hình chữ... • Giải bài 3 trang 24 – SGK môn Giải tích lớp 12 Trong tất cả các hình... • Giải bài 4 trang 24 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính giá trị lớn... • Giải bài 5 trang 24 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính giá trị nhỏ nhất...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối đa diện - Hình học 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Hình học 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng - Giải tích 12 •Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian - Hình học 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12
Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Toán 12
Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
• Giải bài 1 trang 23 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài 2 trang 24 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài 3 trang 24 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài 4 trang 24 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài 5 trang 24 – SGK môn Giải tích lớp 12
Giải bài tập SGK Toán 12
Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số Chương 1: Khối đa diện Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số lôgarit Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian Chương 4: Số phức
+ Mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12