Toán 6 Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập, trả lời các câu hỏi Luyện tập, cũng như các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 trang 67, 68 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bạn đang xem: Toán 6 bài 15

Với toàn bộ lời giải chi tiết trong bài viết dưới đây, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 15 Chương III. Vậy mời các em cùng theo dõi để chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp, cũng như các bài tập cô giáo giao về nhà:


Giải Toán 6 bài 15: Quy tắc dấu ngoặc Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống - Luyện tậpGiải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 68 tập 1

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống - Luyện tập

Luyện tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

a) (-385 + 210) + (385 - 217);

b) (72 - 1 956) - (-1 956 + 28).

Gợi ý đáp án:

a) (-385 + 210) + (385 - 217)

= - 385 + 210 + 385 - 217 (bỏ ngoặc tròn)

= (- 385 + 385) – (217 – 210)

= 0 – 7

= - 7

b) (72 - 1 956) - (-1 956 + 28)

= 72 - 1 956 + 1 956 - 28 (bỏ ngoặc tròn)

= (1 956 – 1 956) + (72 – 28)

= 0 + 44

= 44

Luyện tập 2

Tính một cách hợp lí:

a) 12 + 13 + 14 – 15 – 16 – 17;

b) (35 – 17) – (25 - 7 + 22).

Xem thêm: Cuộc Khởi Nghĩa Thái Bình Thiên Quốc Nổ Ra Tại, Cuộc Khởi Nghĩa Thái Bình Thiên Quốc Nổ Ra Ngày 1

Gợi ý đáp án:

a) 12 + 13 + 14 - 15 - 16 - 17

= (12 - 15) + (13 - 16) + (14 - 17)

= (-3) + (-3) + (-3)

= - (3 + 3 + 3)

= - 9

b) (35 - 17) - (25 - 7 + 22)

= 35 - 17 -25 + 7 - 22

= (35 - 25) - (17 - 7) – 22

= 10 - 10 – 22

= 0 – 22

= - 22.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 68 tập 1

Bài 3.19

Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

a) -321 + (-29) - 142 - (-72)

b) 214 - (-36) + (-305)

Gợi ý đáp án:

a) -321 + (-29) - 142 - (-72) = -321 - 29 - 142 + 72 = -420


b) 214 - (-36) + (-305) = 214 + 36 - 305 = -55

Bài 3.20

Tính một cách hợp lí:

a) 21 - 22 + 23 - 24

b) 125 - (115 - 99)

Gợi ý đáp án:

a) 21 - 22 + 23 - 24 = (21 - 22) + (23 - 24) = (-1) + (-1) = -2

b) 125 - (115 - 99) = 125 - 115 + 99 = (125 - 115) + 99 = 10 + 99 = 109

Bài 3.21

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (56 - 27) - (11 + 28 - 16)

b) 28 + (19 - 28) - (32 - 57)

Gợi ý đáp án:

a) (56 - 27) - (11 + 28 - 16) = 56 - 27 - 11 - 28 + 16 = 6

b) 28 + (19 - 28) - (32 - 57) = 28 + 19 - 28 = 19

Bài 3.22

Tính một cách hợp lí:

a) 232 - (581 + 132 - 331)

b) <12 + (-57)> - <-57 - (-12)>

Gợi ý đáp án:

a) 232 - (581 + 132 - 331)

= 232 - 581 - 132 + 331

= (232 - 132) - (581 - 331)

= 100 - 250 = -150

b) <12 + (-57)> - <-57 - (-12)>

= 12 - 57 + 57 - 12 = 0

Bài 3.23

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) (23 + x) - (56 - x) với x = 7

b) 25 - x - (29 + y - 8) với x = 13, y = 11

Gợi ý đáp án:

a) Với x = 7

(23 + x) - (56 - x) = (23 + 7) - (56 - 7) = 30 - 49 = -19

b) Với x = 13, y = 11

25 - x - (29 + y - 8) = 25 - 13 - (29 + 11 - 8) = 12 - 32 = -20


Chia sẻ bởi: Tiểu Vân
fundacionfernandovillalon.com
76
Lượt tải: 78 Lượt xem: 40.968 Dung lượng: 52,2 KB
Liên kết tải về

Link fundacionfernandovillalon.com chính thức:

Toán 6 Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc fundacionfernandovillalon.com Xem
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Toán 6: Kết nối tri thức với Cuộc sống
Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên Chương 3: Số nguyên Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên Chương 6: Phân số Chương 7: Số thập phân Chương 8: Những hình học cơ bản Chương 9: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA