Giải bài tập Toán 7 trang 63, 64, 65 giúp các em học sinh lớp 7 xem đáp án giải các bài tập của chương 2 bài 5: Hàm số.

Bạn đang xem: Toán 7 bài 5 hàm số

Tài liệu giải các bài tập 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Qua đó giúp học sinh lớp 7 tham khảo nắm vững hơn kiến thức trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi bài tại đây.


Giải bài tập Toán 7 Chương II Bài 5: Hàm số

Giải bài tập Toán 7 chương II trang 63 Tập 1Giải bài tập Toán 7 trang 64: Luyện tập

Giải bài tập Toán 7 chương II trang 63 Tập 1

Bài 24 (trang 63 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x">x và y">y được cho trong bảng sau:

x">x−4">−4−3">−3−2">−2−1">−11">12">23">34">4
y">y16">169">94">41">11">14">49">916">16

Đại lượng y">y có phải là hàm số của đại lượng x">x không ?


Vì mỗi giá trị của x">x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y">y nên đại lượng y">y là hàm số của đại lượng x.">x.

Bài 25 (trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số:

*
Tính
*


Thay giá trị của x vào hàm số để tính.

Ta có

*
Do đó:

*

*


Bài 26 (trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số y= 5x - 1. Lập bảng giá trị tương ứng của y khi:

x = -5; -4; -3; -2; 0;

*


Thay giá trị của x vào hàm số y để tính giá trị hàm số.

Ta có y = 5x - 1

+ Khi x = -5 thì y = 5.(-5) - 1 = -25 - 1 = -26

+ Khi x = -4 thì y = 5.(-4) - 1 = -20 - 1 = -21

+ Khi x = -3 thì y = 5.(-3) - 1 = -15 - 1 = -16

+ Khi x = -2 thì y = 5.(-2) - 1 = -10 - 1 = -11

+ Khi x = 0 thì y = 5.(0) - 1 = 0 - 1 = -1

+ Khi

*
thì
*

Ta lập được bảng giá trị sau:

x-5-4-3-20
*
y-26-21-16-11-10

Giải bài tập Toán 7 trang 64: Luyện tập

Bài 27 (trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:

a) 

x-3-2-1
*
12
y-5-7,5-1530157,5

b)

x01234
y22222

a) Vì mọi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

b) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Nhận xét: Với mọi x thì y luôn nhận một giá trị là 2 nên đây là một hàm hằng.


Bài 28 (trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số:

*

a) Tính f(5); f(-3).

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x">x−6">−6−4">−4−3">−32">25">56">612">12
f(x)=12x">f(x)=12x

Thay giá trị của x vào hàm số f(x) để tính giá trị hàm số.

a)

*

*

b) Lần lượt ta thay

*
vào công thức:

*

Ta được các giá trị tương ứng y là

*

Ta được bảng sau:

x-6-4-325612
*
-2-3-462,421

Bài 29 (trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = x2 - 2. Hãy tính f(2) ; f(1) ; f(0) ; f(-1) ; f(-2)


Thay giá trị của x vào hàm số f(x) để tính giá trị hàm số.

+ f(1) = 12 - 2 = 1 - 2 = -1

+ f(0) = 02 - 2 = 0 - 2 = -2

+ f(-1) = (-1)2 - 2 = 1 - 2 = -1

+ f(-2) = (-2)2 - 2 = 4 - 2 = 2


Bài 30 (trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = 1 - 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng

a) f(-1) = 9?

b)

*

c) f(3) = 25 ?


Thay giá trị của x vào hàm số f(x) để tính giá trị hàm số. Từ đó kết luận khẳng định đúng.

Ta có y = f(x) = 1 - 8x

a) f(-1) = 1 - 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên khẳng định là đúng.

Xem thêm: Bài Tập Nâng Cao Về Nhị Thức Niu Tơn, Bài Tập Nhị Thức Niu

b)

*
nên khẳng định là đúng.

c) f(3) = 1 - 8.3 = 1 - 24 = -23 nên khẳng định là sai


Bài 31 (trang 65 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số

*
Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x-0,54,59
y-20

Từ công thức:

*

Lần lượt thay các giá trị x, y đã cho trong bảng vào hai biểu thức trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

x-0,5-304,59
y
*
-2036

Lưu ý:

*


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
*

Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Đại số - Chương 2: Hàm số và đồ thị Hình học - Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Hình học - Chương 2: Tam giác