Giải bài 7: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 107. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 107 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện các hoạt động sau

a) Trả lời các câu hỏi sau

(1) Thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau?

(2) Thế nào là đường trung trực của một đoạn thẳng?

(3) Thế nào là hai đường thẳng song song với nhau?

(4) Thế nào là một định lí? Chứng minh định lí?

(5) Thế nào là góc ngoài của một tam giác?

b) Đố bạn nêu chính xác các tính chất sau

(1) Có ........... đường thẳng a’ đi qua điểm O và a’ vuông góc với đường thẳng a;

(2) Nếu đường thẳng c cắt cả hai đường thẳng a và b, đồng thời, trong số các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì ...........;

(3) Qua một điểm ở ngoài đường thẳng chỉ có ........... Song song với đường thẳng đó;

(4) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: Hai góc so le trong ...........; Hai góc đồng vị ...........; Hai góc trong cùng phía ...........;

(5) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì ...........;

(6) Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng ........... Với đường thẳng kia;

(7) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì ...........;

(8) Tổng ba góc của một tam giác bằng ...........;

(9) Trong một tam giác vuông hai góc nhọn ...........;

(10) Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng ........... Không kề với nó.

Bạn đang xem: Toán 7 ôn tập chương 1 hình học


Câu 3: Trang 109 toán VNEN 7 tập 1

Luyện tập

a) Vẽ đoạn thẳng PQ = 10cm. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng PQ.

Trên đường trung trực của đoạn thẳng PQ lấy điểm M không thuộc PQ. Qua điểm M vẽ đường thẳng

d // PQ.

b) Hình 51 có PI // NT // RO.

*

- Đọc tên các góc bằng nhau trên hình đó.

- Đọc tên các góc bù nhau trên hình đó.

- Chỉ ra một góc ngoài của tam giác TNO.

- Cho biết tổng các góc trong tứ giác PROI.

- Cho biết tổng các góc trong tứ giác PNTI.

c) Quan sát hình 52. Hãy cho biết số đo của các góc đỉnh C.

*

d) Tìm x và y trên các hình vẽ ở hình 53, biết SR // UV.

Xem thêm: Cách Vẽ Tranh De Tài Ước Mơ Của Em Đơn Giản Nhất Và Ý Nghĩa, Gợi Ý Vẽ Tranh Đề Tài Ước Mơ Của Em Ý Nghĩa Nhất

*

e) Chứng minh định lí: Nếu hai góc nhọn có các cặp cạnh tương ứng song song thì hai góc đó bằng nhau.