Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành.Sách gồm hai phần:Đại số và Hình Học.Mỗi phần gồm hai chương và trong mỗi chương có những bài học chuyên môn củng cố kiến thức cho học sinh.

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 :
Bạn đang xem: Toán 7 sách giáo khoa

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 7 TẬP 1

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰCBài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉBài 2. Cộng, trừ số hữu tỉBài 3. Nhân, chia số hữu tỉBài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phânBài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉBài 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)Bài 7. Tỉ lệ thứcBài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhauBài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànBài 10. Làm tròn sốBài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc haiBài 12. Số thựcÔn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thựcĐề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số 7CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊBài 1. Đại lượng tỉ lệ thuậnBài 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnBài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịchBài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịchBài 5. Hàm sốBài 6. Mặt phẳng toạ độBài 7. Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thịĐề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 7Đề kiểm tra 45 phút – Chương 2 – Đại số 7

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 7 TẬP 1

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGBài 1. Hai góc đối đỉnhBài 2. Hai đường thẳng vuông gócBài 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳngBài 4. Hai đường thẳng song songBài 5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song songBài 6. Từ vuông góc đến song songBài 7. Định líÔn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song songĐề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 7Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hình học 7CHƯƠNG II. TAM GIÁCBài 1. Tổng ba góc của một tam giácBài 2. Hai tam giác bằng nhauBài 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)Bài 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)Bài 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)Bài 6. Tam giác cânBài 7. Định lí Py-ta-goBài 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuôngÔn tập chương II: Tam giácĐề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 7Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học 7


Xem thêm: What Does Fanmade Mean? Best 1 Definitions Of Fanmade

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 7 TẬP 2

CHƯƠNG III. THỐNG KÊBài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần sốBài 2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệuBài 3. Biểu đồBài 4. Số trung bình cộngÔn tập chương III: Thống kêĐề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đại số 7CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐBài 1. Khái niệm về biểu thức đại sốBài 2. Giá trị của một biểu thức đại sốBài 3. Đơn thứcBài 4. Đơn thức đồng dạngBài 5. Đa thứcBài 6. Cộng, trừ đa thứcBài 7. Đa thức một biếnBài 8. Cộng, trừ đa thức một biếnBài 9. Nghiệm của đa thức một biếnÔn tập chương IV: Biểu thức đại sốÔn tập chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giácĐề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đại số 7Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đại số 7Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đại số 7