Thế nào là phương trình tích và cách giải như thế nào? Để giải đáp câu hỏi này, fundacionfernandovillalon.com xin chia sẻ với các bạn bài 4: Phương trình tích. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Toán 8 bài phương trình tích

*

Nội dung bài học gồm 2 phần:

Lý thuyết cần biếtHướng dẫn giải bài tập SGK

A. Lý thuyết cần biết

1. Phương trình tích

Trong bài này, chúng ta chỉ xét các phương trình mà hai vế của nó là hai biểu thức hữu tỉ của ẩn và không chứa ẩn ở mẫu.

Trong một tích, nếu có một thừa số bằng 0 thì tích bằng 0.

Ngược lại, nếu tích bằng 0 thì ít nhất một trong các thừa số của tích bằng 0.

2. Cách giải

Xét phương trình tích có dạng (A(x).B(x)=0)

Để giải các phương trình này, ta áp dụng công thức:

(A(x)B(x)=0Leftrightarrow left< matrixA(x)=0 hfill cr B(x)=0 hfill cr ight.)


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 21: trang 14 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) ((3x - 2)(4x + 5) = 0)

b) ((2,3x - 6,9)(0,1x + 2) = 0)

c) ((4x + 2)(x^2 + 1) = 0)

d) ((2x + 7)(x - 5)(5x + 1) = 0)


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 22: trang 17 sgk Toán 8 tập 2

Bằng cách phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau:

a. (2x(x-3)+5(x-3)=0)

b. ((x^2-4)+(x-2)(3-2x)=0)

c. (x^3-3x^2+3x-1=0)

d. (x(2x-7)-4x+14=0)

e. ((2x-5)^2-(x+2)^2=0)

f. (x^2-x-(3x-3)=0)


=> Xem hướng dẫn giải
=> Trắc nghiệm Đại số 8 bài 4: Phương trình tích (P2)

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa lớp 8


Soạn văn 8 tập 1
Soạn văn 8 tập 2
Soạn văn 8 tập 1 giản lược
Soạn văn 8 tập 2 giản lược
Toán 8 tập 1
Toán 8 tập 2
Giải sgk hoá học 8
Giải sgk vật lí 8
Giải sgk sinh học 8
Giải sgk tiếng Anh 8
Giải sgk lịch sử 8
Giải sgk địa lí 8
Giải sgk GDCD 8

Trắc nghiệm lớp 8


Trắc nghiệm vật lí 8
Trắc nghiệm hóa 8
Trắc nghiệm lịch sử 8
Trắc nghiệm sinh học 8
Trắc nghiệm tiếng Anh 8
Trắc nghiệm địa lí 8
Trắc nghiệm ngữ văn 8
Trắc nghiệm toán 8
Trắc nghiệm GDCD 8

Giải VNEN lớp 8


VNEN ngữ văn 8 tập 1
VNEN ngữ văn 8 tập 2
VNEN văn 8 tập 1 giản lược
VNEN văn 8 tập 2 giản lược
Toán VNEN 8 tập 1
Toán VNEN 8 tập 2
Tiếng anh 8 - mới
VNEN GDCD 8
VNEN công nghệ 8
Khoa học tự nhiên 8
Khoa học xã hội 8

Tài liệu tham khảo lớp 8


Văn mẫu lớp 8
Tập bản đồ địa lí 8

Bình luận


Phần đại số

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN


Bài 1: Mở đầu về phương trình trang 5
Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải trang 7
Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 trang 10
Bài Luyện tập trang 13
Bài 4: Phương trình tích
Bài Luyện tập trang 17
Toán 8 tập 2 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu sgk trang 19
Bài Luyện tập trang 22
Toán đại 8 tập 2 Bài 6: Bài toán bằng cách lập phương trình sgk trang 24
Toán đại 8 tập 2 Bài 7: Bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) sgk trang 26
Bài Luyện tập trang 31
Toán đại 8 tập 2 Bài Ôn tập chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn sgk trang 32

CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN


Toán đại 8 tập 2 Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – sgk trang 35
Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – trang 37
Bài Luyện tập trang 40
Bài 3: Bất phương trình một ẩn – trang 41
Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn trang 43
Bài Luyện tập trang 48
Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối trang 49
Bài Ôn tập chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn trang 52
Bài: Ôn tập cuối năm Phần Đại số trang 130

Phần Hình học

CHƯƠNG 3: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG


Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác Trang 56
Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét Trang 59
Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác Trang 64
Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Trang 69
Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất Trang 73
Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai Trang 75
Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Trang 77
Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông Trang 81
Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng Trang 85
Bài: Ôn tập chương 3 Trang 89

CHƯƠNG 4: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU


Bài 1: Hình hộp chữ nhật Trang 95
Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) Trang 97
Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật Trang 101
Bài 4: Hình lăng trụ đứng Trang 106
Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng Trang 109
Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng Trang 112
Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều Trang 116
Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều Trang 119
Bài 9: Thể tích của hình chóp đều Trang 122
Bài: Ôn tập chương 4 Trang 125
Bài: Ôn tập cuối năm Phần Hình học Trang 130
*Xem thêm: Boheme Nghĩa Là Gì - Ý Nghĩa Của Boheme Và Bohème

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com