Toán lớp 5: Các dạng bài tập về hỗn số là tài liệu do fundacionfernandovillalon.com biên soạn gồm phần nội dung lý thuyết và gợi ý cách giải các bài tập cụ thể về các dạng toán hỗn số thường gặp. Mời các em tham khảo để hiểu rõ hơn phần lý thuyết này.

Bạn đang xem: Toán hỗn số

1. Cách cộng hỗn số

Để cộng hai hỗn số, ta có hai cách sau:

Cách 1: Chuyển hỗn số về phân số rồi thực hiện phép cộng phân số

Muốn cộng hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi cộng hai phân số vừa chuyển đổi.


Ví dụ: Tính tổng

*

Hướng dẫn:

+ Bước 1: Chuyển hỗn số về phân số.

*

+ Bước 2: Thực hiện phép cộng các phân số.

Lời giải:

*

Cách 2: Tách hỗn số thành tổng của phần nguyên và phần phân số

Muốn cộng hai hỗn số, ta có thể cộng phần nguyên với nhau, cộng phần phân số với nhau.

Ví dụ: Tính tổng

*

Hướng dẫn:

+ Bước 1: Tách hỗn số thành tổng của phần nguyên và phần phân số

+ Bước 2: Cộng phần nguyên với phần nguyên và phần phân số với phần phân số

Lời giải:

*

2. Cách trừ hỗn số

Tương tự như cách cộng hỗn số, để trừ hai hỗn số, ta cũng có hai cách sau:

Cách 1: Chuyển hỗn số về phân số rồi thực hiện phép cộng phân số


Muốn trừ hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi thực hiện phép trừ hai phân số vừa chuyển đổi.

Ví dụ: Tính hiệu

*

Lời giải:

*

Cách 2: Tách hỗn số thành tổng của phần nguyên và phần phân số

Muốn trừ hai hỗn số, ta có thể trừ phần nguyên với nhau, trừ phần phân số với nhau, sau đó cộng phần nguyên với phần phân số ở kết quả vừa nhận được.

Ví dụ: Tính hiệu

*

Lời giải:

*

3. Cách nhân, cách chia hỗn số

Để thực hiện phép nhân (hoặc chia) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số đó về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) hai phân số vừa chuyển đổi.

Ví dụ: Thực hiện phép tính:

a)

*

b)

*

Lời giải:

a)

*

b)

*

4. So sánh các hỗn số

Để so sánh hai hỗn số, ta có hai cách sau:

Cách 1: Chuyển hỗn số về phân số

Muốn so sánh hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi so sánh hai phân số vừa chuyển đổi.


Ví dụ: So sánh hai hỗn số:

*
*

Lời giải:

Ta có

*
*

Vì 19

a)

*
*

b)

*
*

Lời giải:

a) Hỗn số

*
có phần nguyên bằng 3 và hỗn số
*
có phần nguyên bằng 6.

Vì 3 5 nên

*

Vậy

*

5. Cách tính nhanh hỗn số

5.1. Tính nhanh phép cộng, trừ hỗn số

Để tính nhanh hỗn số, ta cộng (trừ) phần nguyên với phần nguyên và phần phân số với phần phân số của các hỗn số đó.


5.2. Tính nhanh phép nhân hỗn số

+ Ta có thể tách phần nguyên và phần thập phân của từng hỗn số rồi thực hiện tính toán.

*

Ví dụ: Tính nhanh:

*

Lời giải:

*

Chú ý: Nếu nhân hỗn số với một số tự nhiên, ta chỉ cần nhân số tự nhiên đó lần lượt với phần nguyên và phần thập phân của hỗn số.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Hát Karaoke Trên Điện Thoại Có Chấm Điểm, Hướng Dẫn Hát Karaoke Trên Điện Thoại

Ví dụ: Tính nhanh

*

Lời giải:

*

-----

Trên đây, fundacionfernandovillalon.com đã tổng hợp chi tiết cho các em hiểu rõ hơn về Các dạng toán về hỗn số lớp 5 giúp các em học sinh học tốt môn Toán lớp 5, chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.