a) (dfrac58 - dfrac25;) b) (1dfrac110 - dfrac34;) c) (dfrac23 + dfrac12 - dfrac56.)
Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập chung trang 15 16

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số các phân số rồi trừ hai phân số sau khi quy đồng.


Lời giải chi tiết

a) ( dfrac58-dfrac25=dfrac2540-dfrac1640=dfrac940)

b) (1dfrac110 - dfrac34 = dfrac1110 - dfrac34)( = dfrac2220 - dfrac1520 = dfrac720)

c) (dfrac23 + dfrac12 - dfrac56 = dfrac46 + dfrac36 - dfrac56)( = dfrac4 + 3 - 56 = dfrac26 = dfrac13 ) 

fundacionfernandovillalon.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp fundacionfernandovillalon.com
Xem thêm: Hoàn Giá ( Counter Offer Là Gì ? Tất Cả Ý Nghĩa Liên Quan Đến Offer

Cảm ơn bạn đã sử dụng fundacionfernandovillalon.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép fundacionfernandovillalon.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.