Giải bài tập SGK Toán 5 trang 8 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Phân số thập phân. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.
Bạn đang xem: Toán lớp 5 phân số thập phân

Giải bài tập Toán 5 trang 8

Bài 1 (trang 8 SGK Toán 5)

Đọc các phân số thập phân:

*

Gợi ý đáp án:

*
: Chín phần mười


*
: Hai mươi mốt phần một trăm (hoặc hai mươi mốt phần trăm)

*
: Sáu mươi lăm phần một nghìn (hoặc sáu mươi lăm phần nghìn)

*
: Hai nghìn không trăm linh năm phần một triệu (hoặc hai nghìn không trăm linh năm phần triệu)

Bài 2 (trang 8 SGK Toán 5)

Viết các phân số thập phân:

Bảy phần mười; hai mươi phần trăm; bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn; một phần triệu.

Gợi ý đáp án:

Bảy phần mười:

*

Hai mươi phần trăm:

*

Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn:

*

Một phần triệu:

*

Bài 3 (trang 8 SGK Toán 5)


Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

*

Gợi ý đáp án:

Các phân số thập phân là:

*

Bài 4 (trang 8 SGK Toán 5)

Viết số thích hợp vào ô trống:


a)

*

c)

*


b)

*

d)

*


a)

*

c)

*


b)

*

d)

*


Chia sẻ bởi:
*
Tiểu Ngọc


Xem thêm: Tóm Tắt Diễn Biến Chiến Dịch Điện Biên Phủ Trên Không, Diễn Biến Chiến Dịch Điện Biên Phủ

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về Phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo Diện tích Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân I. Số thập phân II. Các phép tính với số thập phân Chương 3: Hình học Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều I. Số đo thời gian II. Vận tốc, Quãng đường, Thời gian Chương 5: Ôn tập I. Ôn tập về số tự nhiên, Phân số, Số thập phân, Số đo đại lượng II. Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân III. Ôn tập về Hình học IV. Ôn tập về giải toán