Toán lớp 5: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, để giải các bài tập trong SGK Toán 5 trang 28, 29. Để giải các bài tập này các em cần nhớ bảng đơn vị đo diện tích để quy đổi cho nhanh, chính xác.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 28 29 luyện tập

Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, được trình bày khoa học sẽ giúp các em ôn tập thật tốt kiến thức, giải thành thạo toàn bộ các bài tập phần Luyện tập trang 28, 29 này. Nhờ đó, sẽ ngày càng học tốt môn Toán lớp 5.


Lý thuyết cần nhớ để giải bài tập Luyện tập trang 28, 29

Dựa vào mẫu và bảng đơn vị đo diện tích dưới đây để viết các đơn vị đo thích hợp.


Bảng đơn vị đo diện tích

Lớn hơn mét vuôngMét vuôngBé hơn mét vuông
km2hm2dam2m2dm2cm2mm2

1km2

= 100hm2

1hm2

= 100dam2

=

*
km2

1dam2

= 100m2

=

*
hm2

1m2

= 100dm2

=

*
dam2

1dm2

= 100cm2

=

*
m2

1cm2

= 100mm2

=

*
dm2

1mm

=

*
cm2

Giải bài tập Toán 5 trang 28, 29

Bài 1

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

6m2 35dm2; 8m2 27dm2; 16m2 9dm2; 26dm2.

Mẫu: 6m2 35dm2 = 6m2 +

*
m2 =
*
m2

b) Viết các số sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

4dm2 65cm2; 95cm2; 102dm2 8cm2.

Gợi ý đáp án:

a) 8m2 27dm2 = 8m2 +

*
m2 =
*
m2

16m2 9dm2 = 16m2 +

*
m2 =
*
m2


26dm2 =

*
m2.

b) 4dm2 65cm2 = 4dm2 +

*
dm2 =
*
dm2

95cm2 = 95/100 dm2

102dm2 8cm2 = 102dm2 +

*
dm2 =
*
dm2

Bài 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

3cm2 5mm2 = ... Mm2

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:


A. 35C. 350


B. 305D. 3500


Gợi ý đáp án:

Chọn B.

Xem thêm: “ Đây Thôn Vĩ Dạ Là Bài Thơ Về Tình Yêu Hay Tình Quê ? Đây Là Bài Thơ Nói Về Tình Yêu Hay Tình Quê

Bài 3

Điền dấu > , 2 7cm2 ... 207cm2

b) 300mm2 ... 2cm2 89mm2


3m2 48 dm2 ... 4m2

61 km2 ... 610hm2


Gợi ý đáp án:

a)

- 2dm2 7cm2 = 2dm2 + 7cm2 = 200cm2 + 7cm2= 207cm2

Vậy: 2dm2 7cm2 = 207cm2

- 3m2 48dm2 = 348dm2 ; 4m2 = 400dm2 ; mà 348 dm2 2

Vậy: 3m2 48dm2 2

b)

- 2cm2 89mm2 = 289mm2 ; mà 300mm2 > 289mm2

Vậy: 300mm2 > 2cm2 89mm2

- 61km2 = 6100hm2 ; mà 6100hm2 > 610hm2

Vậy: 61km2 > 610hm2

Bài 4

Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Gợi ý đáp án:

Diện tích một viên gạch là:

40 × 40= 1600 (cm2)

Diện tích căn phòng là:


1600 × 150 = 240 000 (cm2) hay 24m2

Đáp số: 24m2.


Chia sẻ bởi: Thảo Nhi
fundacionfernandovillalon.comLink fundacionfernandovillalon.com chính thức:

Toán lớp 5: Luyện tập trang 28 fundacionfernandovillalon.com Xem*