Bài 4 Toán lớp 5 trang 45 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 45 Bài 4 là lời giải bài Luyện tập SGK Toán 5; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Bài 4 Luyện tập Toán lớp 5 trang 45

Đề bài: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12,44m = … m … cm

b) 7,4dm = … dm … cm

c) 3,45km = … m

d) 34,3km = … m


Hướng dẫn:

Ta chuyển các số đo về dạng hỗn số sau đó điền các số thích hợp vào chỗ chấm.

Chú ý:

1cm =

*
dm =
*
m

1m =

*
km


Lời giải:

a) 12,44m =

*
m = 12m +
*
m = 12m 44cm


b) 7,4dm =

*
dm = 7dm +
*
dm= 7dm 4cm

c) 3,45km =

*
km = 3km +
*
km = 3km +
*
km = 3000m + 450m = 3450m

d) 34,3km =

*
km = 34km +
*
km = 34km +
*
km = 34000m + 300m = 34300m

----> Bài tiếp theo: Bài 1 trang 45 Toán lớp 5

------------

Trên đây là lời giải chi tiết Toán lớp 5 Bài 4 trang 45 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2: Số thập phân - Các phép tính với số thập phân. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 5.