... An aircraft . D. Both B and C are correct . Created by Mr Toan – 06Part E Rút gọn mệnh đề quan hệ sử dụng Ving , V2 hoặc Vto 1. Neil Armstrong was the first man who walked on the moon ... Joins the interview ? * Chuyển các non-defining clauses ( Ving , Vto , V2 clauses ) sang mệnh đề quan hệ :31. Neil Armstrong was the first person to set foot on the moon . 32. The road joining ... Whom I respect most is the most famous football player all the time . 16. Ha Long Bay which is in quang ninh has the chance to be one of the natural wonders of the word now . 17. You should thank...


Bạn đang xem: Trắc nghiệm mệnh đề tập hợp violet

*

*

*

*

*

... Bài 19: Mệnh đề quan hệ Mệnh đề là một phần của câu . Mệnh đề quan hệ ( hay Mệnh đề tính từ ) cho chúng biết người hay vật nào mà ta muốn ám chỉ. Mệnh đề quan hệ có thể được ... Don’t khow the reason why he didn’t go to school. III. Mệnh đề quan hệ dùng giới từ và Đại từ quan hệ - Xảy ra trong trường hợp đại từ quan hệ ( WHOM / WHICH/THAT) làm tân ngữ sau một giới từ ... Từ trước Đại từ quan hệ (không dùng được với THAT ). Vd : The book on which you are sitting is mine. * Cách 2 : đặt giới từ sau động từ : I. Mệnh đề quan hệ dùng đại từ quan hệ 1. WHO ...


Xem thêm: Top 7 Bài Phân Tích Quá Trình Tha Hóa Của Chí Phèo Hay Chọn Lọc

... Số vấn đề cơ bản về mệnh đề quan hệ và 2-đại từ quan hệ A. Mệnh đề quan hệ xác định 2-5 B . Mệnh đề quan hệ không xác định 5-8 C. Mệnh đề quan hệ nối tiếp 9Phần 2: Một số dạng bài tập cơ ... Vấn đề cơ bản liên quan đến đại từ quan hệ ,mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, chuyển từ hình thức làm các bài tập tự luận sang bài tập trắc nghiệm. Vì vậy tôi chọn đề tài “ Mệnh đề quan hệ và ... Hai mệnh đề) chính / phụ nối với nhau bằng một từ gọi là đại từ quan hệ . Mệnh đề quan hệ trong tiếng anh gồm có ba loại sau: + Mệnh đề quan hệ xác định ( defining). + Mệnh đề quan hệ không...