Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 2 (có đáp án): Xã hội nguyên thủy (phần 2)

Câu 13.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 10 bài 2

Công cụ bằng sắt xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

A.5500 năm trước.

B.4000 năm trước.

C.3000 năm trước.

D.2000 năm trước.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Sử dụng đồ sắt sớm nhất là cư dân ở

A.Tây Á, Nam Âu.

B.Ai Cập.

C.Trung Quốc.

D.Hi Lạp.

Hiển thị đáp án

Câu 15. Loại công cụ mà khi xuất hiện được đánh giá không có gì so sánh được là

A.Cung tên

B.Công cụ xương, sừng.

C.Công cụ bằng đồng.

D.Công cụ bằng sắt.

Hiển thị đáp án

Câu 16. Ý nghĩa lớn nhất của việc phát minh ra công cụ kim khí là gì?

A.Con người có thể khai phá những vùng đất mới.

B.Năng suất lao động vươt xa thời kì đồ đá.

C.Tạo ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên.

D.Luyện kim trở thành ngành quan trọng nhất.

Hiển thị đáp án

Câu 17. Việc xuất hiện công cụ bằng kim loại đã có tác động ra sao đối với xã hội nguyên thủy?

A.Làm xuất hiện tư hữu.

B.Gia đình phụ hệ thay thế cho thị tộc mẫu hệ.

C.Xã hội phân chia thành giai cấp.

D.Làm cho xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo.

Hiển thị đáp án

Câu 18. Tư hữu xuất hiện là do

A.Của cải làm ra quá nhiều, không thể dung hết.

B.Sản xuất phát triển, một số gia đình phụ hệ ngày càng tích lũy đượ của riêng.

C.Một số người lợi dụng chức phận chiếm một phần sản phẩm xã hội làm của riêng.

D.Ở một số vùng, do điều kiện tự nhiên thuận lợi giúp con người tạo ra lượng sản phẩm thừa thường xuyên nhiều hơn.

Hiển thị đáp án

Câu 19. Ý nào không phải là hệ quả của việc phát minh ra công cụ sản xuất bằng kim loại?

A.Tư hữu xuất hiện.

B.Quan hệ cộng đồng bị phá vỡ, xuất hiện kẻ giàu – người nghèo.

C.Gia đình phụ hệ thay thế cho gia đình mẫu hệ.

D.Con cái lấy theo họ cha.

Hiển thị đáp án

Câu 20. Ý nào không phản ánh đúng sự thay đổi trong xã hội nguyên thủy khi tư hữu xuất hiện?

A.Quan hệ cộng đồng bị phá vỡ.

B.Gia đình phụ hệ xuất hiện thay thế cho gia đình mẫu hệ.

C.Xã hội phân hóa kẻ giàu – người nghèo.

D.Xã hội phân chia thành 2 giai cấp: thống trị và bị trị.

Hiển thị đáp án

Câu 21. Nguyên nhân chính dẫn đến sự rạn vỡ của xã hội thị tộc, bộ lạc là

A.Trong xã hội bắt đầu có sự phân công chức phận khac nhau giữa các thành viên.

B.Do cải tiến kĩ thuật và sự chuyên môn hóa trong sản suất thường xuyên có của cải thừa.

C.Một số người lợi dụng chức phận để chiếm đoạt một phần sản phẩm xã hội đưa đến sự xuất hiện tư hữu, làm cho quan hệ cộng đồng bắt đầu bị phá vỡ.

D.Khả năng lao động của các gia đình khác nhau đã thúc đẩy sự phân hóa trong xã hội.

Hiển thị đáp án

Câu 22. Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra công cụ bằng kim loại, đặc biêt là công cụ bằng sắt?

A.Dẫn đến sự hình thành các quốc gia mới.

B.Đây thực sự là cuộc cách mạng trong sản xuất.

C.Lần đầu tiên trong lịch sử con người đã làm ra một lượng sản phẩm thừa.

D.Góp phần làm rạn vợ quan hệ xã hội thị tộc, bộ lạc, loài người đứng trước ngưỡng của của xã hội có giai cấp đầu tiên.

Hiển thị đáp án

Câu 23. Hãy kết nối mốc thời gian ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải cho phù hợp

1.4 triệu năm trước đây.

2.4 vạn năm trước đây.

3.1 vạn năm trước đây.

4.5500 năm trước đây.

5.4000 năm trước đây.

6.3000 năm trước đây.

A)Xuất hiện đồng đỏ

B)Xuất hiện đồng thau

C)Xuất hiện đồ sắt

D)Chế tạo cung tên

E)Kĩ thuật mài, khoan, cưa, cắt đá

H) Đồ đá ghè đẽo thô sơ.

A.1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d, 5 – e, 6 – h.

B.1 – h, 2 – e, 3 – d, 4 – b, 5 – a, 6 – c.

C.1 – h, 2 – e, 3 – d, 4 – a, 5 – b, 6 – c.

D.1 – d, 2 – h, 3 – e, 4 – a, 5 – b, 6 – c.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 24. Hãy sắp xếp các dữ liệu sau theo trình tự thời gian xuất hiện: 1. Đồ đá ghè đẽo thô sơ; 2. Đồ đồng thau; 3. Kĩ thuật mài, khoan, cưa, cắt đá; 4. Chế tạo cung tên; 5. Đồng đỏ; 6. Đồ sắt.

A.1, 2, 3, 4, 5, 6.

B.1,3,5,6,4,2.

C.1,3,5,4,2,6.

Xem thêm: Tìm Số Thứ Nhất Biết Số Thứ Nhất Bằng 5/8 Số Thứ Hai, Số Thứ Nhất Bằng 8/5 Số Thứ 2

D.1,3,4,5,2,6.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


❮ Bài trướcBài sau ❯
*

Giáo dục cấp 1, 2
Giáo dục cấp 3