Đào tạo nội bộ (Train the Trainer) đang trở thành xu hướng đào tạo mới tại các doanh nghiệp. So với các mô hình đào tạo khác, phương pháp này giúp phát triển nhân viên tốt hơn, tạo điều kiện để họ nắm kiến thức nhanh và lưu giữ thông tin lâu hơn.


Train the Trainer là gì?

Duy trì lợi thế cạnh tranh là nhiệm vụ hàng đầu của doanh nghiệp. Để đảm bảo đạt được mục tiêu này, công tác đào tạo và phát triển (training and development) cần được quan tâm đầu tư đặc biệt trong chiến lược tổ chức.

Đào tạo nội bộ (Train the Trainer) là mô hình đào tạo doanh nghiệp – trong đó, một đội nhóm nhân viên (thường là quản lý cấp trung trở lên) sẽ tham gia đào tạo về một kỹ năng chuyên môn cụ thể (ví dụ: kỹ năng điều hành cuộc họp…). Tuy nhiên, mục đích chính không chỉ đơn thuần là phát triển kỹ năng cho những cá nhân này – mà để họ có thể đóng vai trò hướng dẫn (trainer/ mentor) cho các thành viên còn lại của đội nhóm/ tổ chức.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Chứng chỉ train the trainer của ITD

Trang bị các kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia đào tạo được chứng nhận – bằng cách đăng ký tham gia chương trình CTP ngay!