*

*

Tình yêu cuộc sống - Tuần 33

Tiếng Việt lớp 4: Luyện từ và câu. Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

*

I. Phần nhận xét Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 150

Câu 1.

Bạn đang xem: Trạng ngữ chỉ mục đích

Trạng ngữ được in nghiêng trong mẩu chuyện trả lời câu hỏi gì?

Lời giải

Trạng ngữ: Để dẹp nỗi bực mình trong mẩu chuyện trả lời cho câu hỏi: Nhằm mục đích gì? Để làm gì?

Câu 2. Loại trạng ngữ trên bổ sung ý nghĩa gì cho câu?

Lời giải

Loại trạng ngữ trên bổ sung ý nghĩa mục đích cho câu.

I. Phần luyện tập Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 150

Câu 1 (trang 150 sgk Tiếng Việt lớp 4)

Tìm trạng ngữ chỉ mục đích trong các câu sau

a) Để tiêm phòng dịch cho trẻ em, tỉnh đã cử nhiều đội y tế về các bản.

b) Vì tổ quốc, thiếu niên sẵn sàng!

c. Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho hoc sinh, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Lời giải

a) trạng ngữ chỉ mục đích là: Để tiêm phòng dịch cho trẻ em

b) trạng ngữ chỉ mục đích là: Vì Tổ quốc

c) trạng ngữ chỉ mục đích là: Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Câu 2 (trang 151 sgk Tiếng Việt lớp 4)

Tìm các trạng ngữ thích hợp chỉ mục đích để điền vào chỗ trống trong các câu đã cho

a) ….. Xã em vừa đào một con mương.

b) ...., chúng em quyết học tập và rèn luyện thật tốt.

c) ….., em phải năng tập thể dục..

Lời giải

Các em điền như sau

a. Để có đủ nước phục vụ nông nghiệp, xã em vừa đào một con mương.

b) Để trở thành các cháu ngoan của Bác Hồ, chúng em quyết học tập và rèn luyện thật tốt.

c) Muốn có một cơ thể cường tráng, em phải năng tập thể dục..

Câu 3 (trang 151 sgk Tiếng Việt lớp 4)

Thêm chủ ngữ, vị ngữ vào chỗ trống để có các câu hoàn chỉnh câu

Lời giải

a) Để mài cho răng mòn đi, chuột phải luôn tìm các vật cứng mà gặm.

Xem thêm: Bài Thu Hoach Lớp Bồi Dưỡng Nâng Hạng Giáo Viên Thcs Hang Ii (7 Mẫu)

b) Để tìm thức ăn, lợn thường lấy mõm dũi đất lên.