Home/ Môn Học/Tổng hợp/Trong 1 môn học, thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu khó, 10 câu trung bình, 15 câu dễ. Từ 30 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra


Bạn đang xem: Trong một môn học thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau

Trong 1 môn học, thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu khó, 10 câu trung bình, 15 câu dễ. Từ 30 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra


Trong 1 môn học, thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu khó, 10 câu trung bình, 15 câu dễ. Từ 30 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra, mỗi đề gồm 5 câu khác nhau, sao cho trong mỗi đề nhất thiết phải có đủ 3 loại câu hỏi và số câu hỏi dễ không ít hơn 2
Xem thêm: Cách Chụp Ảnh Xoá Phông Trên Iphone 12 Pro Max, Chụp Ảnh Chế Độ Chân Dung Bằng Camera Của Iphone

*

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

Đáp án: 6825000

Giải thích các bước giải:

Do số câu dễ không ít hơn 2 nên trong 1 đề có 5 câu sẽ có các TH xảy ra:

+ 2 dễ+ 1 TB+ 2 khó: cóC152.C101.C52=10500" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">C215.C110.C25=10500C152.C101.C52=10500cách

+ 2 dễ + 2 TB+ 1 khó: cóC152.C102.C51=23625" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">C215.C210.C15=23625C152. C102.C51=23625cách

+ 3 dễ + 1 TB+ 1 Khó : cóC153.C101.C51=22750" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">C315.C110.C15=22750C153.C101.C51=22750cách

Mà có 5 đề khác nhau nên số cách sẽ là:

(10500+22750+23625).5!=6825000" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">(10500+22750+23625).5!=6825000(10500+22750+23625).5!=6825000cách