Mũ còn gọi là lũy thừa – Lũy thừa là một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên hai số a và b, kết quả của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân có b thừa số a nhân với nhau. Lũy thừa ký hiệu là , đọc là lũy thừa bậc b của a hay a mũ b, số a gọi là cơ số, số b gọi là số mũ.Đây là một biểu tượng logic trong toán học 

*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học?" width="743">

Cùng Top lời giải tìm hiểu chi tiết về dấu ^ nghĩa là gì trong toán học nhé!

Danh sách các ký hiệu toán học 

1. Các ký hiệu toán học cơ bản

*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 2)" width="554">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 3)" width="552">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 4)" width="554">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 5)" width="554">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 6)" width="552">

2. Ký hiệu hình học

*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 7)" width="483">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 8)" width="485">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 9)" width="483">

3. Ký hiệu đại số

*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 10)" width="482">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 11)" width="484">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 12)" width="485">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 13)" width="485">

4. Biểu tượng đại số tuyến tính

*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 14)" width="483">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 15)" width="490">

5. Ký hiệu xác suất và thống kê

*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 16)" width="484">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 17)" width="488">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 18)" width="486">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 19)" width="490">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 20)" width="487">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 21)" width="484">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 22)" width="485">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 23)" width="485">

6. Ký hiệu kết hợp

*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 24)" width="483">

7.


Bạn đang xem: Trong toán học là gì


Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương (Có Đáp Án), Tổng Hợp Tài Liệu Môn Pháp Luật Đại Cương

Đặt ký hiệu lý thuyết

*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 25)" width="485">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 26)" width="488">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 27)" width="487">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 28)" width="486">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 29)" width="484">

8.Biểu tượng logic

*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 30)" width="482">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 31)" width="484">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 32)" width="485">

9. Các ký hiệu giải tích & phân tích

*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 33)" width="486">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 34)" width="486">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 35)" width="483">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 36)" width="487">
*
Dấu ^ nghĩa là gì trong toán học? (ảnh 37)" width="485">