Hai tam giác có 3 cạnh tương ứng bằng nhau thì bằng nhau, vậy nếu hai tam giác có 2 cạnh và góc xen giữa bằng nhau thì hai tam giác đó có bằng nhau không ? Để biết thêm chi tiết, fundacionfernandovillalon.com xin chia sẻ với các bạn bài: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c). Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Trường hợp bằng nhau cạnh - góc - cạnh của hai tam giác

Tính chất

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Bạn đang xem: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh góc cạnh

*

Nếu ∆ABC và ∆A"B"C" có:

$left.eginmatrixAB = A"B" & \ widehatB = widehatB"& \ BC = B"C" & endmatrix ight}$

thì ∆ABC = ∆A"B"C".

Hệ quả

Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

*


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 24 : Trang 119 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ tam giác ABC biết (widehatA) = 900 , AB = AC = 3cm. Sau đó đo các góc B và C.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 25 : Trang 119 - sgk toán 7 tập 1

Trên mỗi hình 82, 83, 84 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao?

*


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 26 : Trang 118 - sgk toán 7 tập 1

Xét bài toán:

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng AB//CE.

Dưới đây là hình vẽ và giả thiết kết luận của bài toán:

*

*

Hãy sắp xếp lại năm câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán trên:

1) MB = MC (giả thiết)

 (widehatAMB)=(widehatEMC) (Hai góc đối đỉnh)

MA = ME (giả thiết)

2) Do đó ∆AMB = ∆EMC (c.g.c)

3) (widehatMAB) = (widehatMEC) => AB // CE (có hai góc bằng nhau ở vị trí sole trong)

4) ∆AMB = ∆EMC => (widehatMAB) = (widehatMEC) (hai góc tương ứng)

5) ∆AMB và ∆EMC có:


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 27 : Trang 119 - sgk toán 7 tập 1

Nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh - góc - cạnh.

a) ∆ABC = ∆ADC (h.86);

b) ∆AMB = ∆EMC (h.87)

c) ∆CAB = ∆DBA (h.88)

*


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 28 : Trang 120 - sgk toán 7 tập 1

Trên hình 89 có bao nhiêu tam giác bằng nhau.

*


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 29 : Trang 120 - hình học 7 tập 1

Cho góc xAy. Lấy điểm B trên tia Ax, điểm D trên tia Ay sao cho AB = AD . Trên tia Bx lấy điểm E trên tia Dy lấy điểm C sao cho BE = DC. Chứng minh rằng 2 tam giác ABC và ADE bằng nhau.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 30 : Trang 120 - sgk toán 7 tập 1

Trên hình 90, các tam giác ABC và A"BC có cạnh chung BC = 3cm cạnh chung BC = 3cm, CA = CA" = 2cm, (widehatABC ) = (widehatA"BC ) = 300 nhưng hai tam giác đó không bằng nhau.

Tại sao ở đây không áp dụng trường hợp cạnh góc cạnh để kết luận ∆ABC = ∆A"B "C"?

*


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 31 : Trang 120 - sgk toán 7 tập 1

Cho độ dài đoạn thẳng AB, điểm nằm trên đường trung trực của AB, so sánh độ dài các đoạn MA, MB.

Xem thêm: Vẻ Đẹp Khuất Lấp Của Người Đàn Bà Hàng Chài Và Người Vợ Nhặt


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 32 : Trang 120 - sgk toán 7 tập 1

Tìm các tia phân giác trên hình 91. Hãy chứng minh điều đó.

*


=> Xem hướng dẫn giải
=> Trắc nghiệm Hình học 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh góc cạnh (c.g.c)

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa lớp 7


Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1 giản lược
Soạn văn 7 tập 2 giản lược
Toán 7 tập 1
Toán 7 tập 2
Giải sgk vật lí 7
Giải sgk sinh học 7
Giải sgk GDCD 7
Giải sgk địa lí 7
Tiếng Anh 7
Lịch sử 7

Trắc nghiệm lớp 7


Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm lịch sử 7
Trắc nghiệm sinh học 7
Trắc nghiệm tiếng Anh 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm vật lí 7
Văn mẫu lớp 7
Tập bản đồ địa lí 7

Giải VNEN lớp 7


VNEN ngữ văn 7 tập 1
VNEN ngữ văn 7 tập 2
VNEN văn 7 tập 1 giản lược
VNEN văn 7 tập 2 giản lược
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
Tiếng anh 7 VNEN
VNEN công nghệ 7
VNEN GDCD 7
Khoa học tự nhiên 7
Khoa học xã hội 7

Bình luận


Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC


Giải bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ trang 4 8
Giải bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ Trang 8 10
Giải bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ Trang 11 13
Giải bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Trang 13 17
Giải bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ Trang 17 19
Giải bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) Trang 21 23
Giải bài 7: Tỉ lệ thức Trang 24 28
Giải bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Trang 28 31
Giải bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn Trang 32 35
Giải bài 10: Làm tròn số Trang 35 39
Giải bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai Trang 40 42
Giải bài 12: Số thực Trang 43 45
Giải bài: Ôn tập chương 1 Trang 46 50

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ


Giải bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận Trang 51 54
Giải bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Trang 54 56
Giải Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch Trang 56 58
Giải bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch Trang 59 62
Giải bài 5: Hàm số Trang 62 65
Giải bài 6: Mặt phẳng tọa độ Trang 65 68
Giải bài 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) Trang 69 74
Giải Bài Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị Trang 76 78

Phần 2: Hình học

CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG


Giải bài 1: Hai góc đối đỉnh Toán 7 tập 1 Trang 81 83
Giải bài 2: Hai đường thẳng vuông góc Trang 83 87
Giải bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Trang 88 89
Giải bài 4: Hai đường thẳng song song Trang 90 92
Giải bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Trang 92 95
Giải bài 6: Từ vuông góc đến song song Trang 96 99
Giải bài 7: Định lí Trang 99 102
Giải bài: Ôn tập chương I Trang 102 104

CHƯƠNG 2: TAM GIÁC


Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác Trang 106 109
Giải bài 2: Hai tam giác bằng nhau Trang 110 112
Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh Trang 112 116
Giải bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh góc cạnh (c.g.c) Trang 117 120
Giải bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc cạnh góc (g.c.g) Trang 121 125
Giải bài 6: Tam giác cân Trang 125 129
Giải bài 7: Định lý Py-ta-go Trang 129 133
Giải bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Trang 134 137
Giải bài 9: Thực hành ngoài trời Trang 137 138
Giải bài Ôn tập chương II Tam giác Trang 139 141
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com