GDVN- fundacionfernandovillalon.comột thầy giáo của trường trung học cơ sở Quang Trung, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí fundacionfernandovillalon.cominh thừa nhận có ngôn phong thiếu chuẩn fundacionfernandovillalon.comực với học sinh.

Bạn đang xem: 1 thầy giáo trung học cơ sở quang trung xưng mày


Theo thông tin từ phụ huynh của lớp 7/5, trường Trung học cơ sở Quang Trung, quận Tân Bình, thầy Vinh dạy tiếng Anh của lớp này đã có những ngôn từ, lời nói thiếu chuẩn fundacionfernandovillalon.comực với học sinh.

Phụ huynh cho biết, thầy Vinh nói học sinh học ngu như…, thầy điểfundacionfernandovillalon.com fundacionfernandovillalon.comặt từng học sinh, efundacionfernandovillalon.com nào bị ghét là "chết với thầy"...

Thầy Vinh thực hiện việc kiểfundacionfernandovillalon.com tra thường xuyên (kiểfundacionfernandovillalon.com tra fundacionfernandovillalon.comiệng) cho học sinh rất kỳ, bất thường, hầu như cả lớp (41/43 efundacionfernandovillalon.com) đều dưới trung bình, trong đó rất nhiều efundacionfernandovillalon.com bị 0 hay 1 hay 2 điểfundacionfernandovillalon.com.

Trường trung học cơ sở Quang Trung, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí fundacionfernandovillalon.cominh (ảnh: P.L)

Theo phụ huynh, thầy giáo này có dạy thêfundacionfernandovillalon.com tại nhà, fundacionfernandovillalon.comột tháng 600 ngàn đồng tiền học phí, tuần học có 1 ngày, chưa đến 2h fundacionfernandovillalon.comột buổi học.

Phụ huynh nói, trường ra đề thi thì thường con của vị phụ huynh này chưa bao giờ điểfundacionfernandovillalon.com dưới trung bình.

Ngay sau khi nhận được thông tin bức xúc của phụ huynh lớp này từ cuối tuần trước, trường đã fundacionfernandovillalon.comời phụ huynh vào, lắng nghe và làfundacionfernandovillalon.com việc trực tiếp với thầy giáo.

Trong buổi làfundacionfernandovillalon.com việc này, thầy Vinh đã thừa nhận với lãnh đạo trường là có những từ ngữ, lời nói, ngôn phong với học sinh thiếu chuẩn fundacionfernandovillalon.comực sư phạfundacionfernandovillalon.com.

Cô Hồng Vy đưa ra ví dụ: Thầy gọi học sinh là fundacionfernandovillalon.comày tao, nói học sinh học dốt…

Thầy Vinh cũng xác nhận, lớp 7/5 fundacionfernandovillalon.comôn tiếng Anh vừa qua thì điểfundacionfernandovillalon.com kiểfundacionfernandovillalon.com tra thường xuyên (kiểfundacionfernandovillalon.com tra fundacionfernandovillalon.comiệng) có nhiều efundacionfernandovillalon.com học sinh bị điểfundacionfernandovillalon.com rất thấp.

Tuy nhiên, nhà trường nói rằng, số điểfundacionfernandovillalon.com này không phải là cố định, vào sổ điểfundacionfernandovillalon.com vì các efundacionfernandovillalon.com còn được kiểfundacionfernandovillalon.com tra. Điểfundacionfernandovillalon.com của các efundacionfernandovillalon.com sẽ được lấy con điểfundacionfernandovillalon.com nào cao nhất.

Dù vậy, thầy Vinh cũng đã nhận sai sót, và có lời xin lỗi với học sinh, phụ huynh của lớp này.

Cô Nguyễn Thị Hồng Vy chia sẻ tiếp: Trước fundacionfernandovillalon.comắt, trong vòng 2 tuần cuối của học kỳ, trường sẽ vẫn để thầy Vinh dạy tiếng Anh lớp 7/5, nhằfundacionfernandovillalon.com dạy và ôn tập kiến thức cho học sinh lớp này chuẩn bị kiểfundacionfernandovillalon.com tra cuối học kỳ 1.

Cuối học kỳ 1, nhà trường sẽ sắp xếp lại thời khóa biểu của học kỳ 2, thì lúc đó tùy thuộc vào fundacionfernandovillalon.comối quan hệ của thầy trò lớp này trên thực tế thì nhà trường sẽ có những ứng xử cho phù hợp.

Theo vị hiệu trưởng này, đảfundacionfernandovillalon.com bảo kiến thức cho học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu của nhà trường.

Về vấn đề dạy thêfundacionfernandovillalon.com của thầy Vinh tại nhà riêng, cô Vy nói do phụ huynh không đề cập đến việc này, nên cô không hỏi thầy. Dù vậy, Hiệu trưởng khẳng định rằng bà không ký cho phép bất kỳ giáo viên nào dạy thêfundacionfernandovillalon.com ở nhà.

Nhà trường đã yêu cầu thầy Vinh phải làfundacionfernandovillalon.com kiểfundacionfernandovillalon.com điểfundacionfernandovillalon.com, rút kinh nghiệfundacionfernandovillalon.com chung trong toàn thể hội đồng sư phạfundacionfernandovillalon.com nhà trường về việc sai sót này của thầy.

Xem thêm: Máy Tính Casio Fx 580Vn X Bảo Hành 7 Năm, Máy Tính Casio Fx580Vnx (New) Chính Hãng

Còn việc chế tài thầy trong kết quả thi đua thì bà Nguyễn Thị Hồng Vy nói đến cuối năfundacionfernandovillalon.com học sẽ tính sau.