Nếu không có tầng khí quyển các sinh vật trên trái đất không thể tồn tại, hơn nữa nhiệt độ tăng cao phải chịu các tia tử ngoại từ mặt trời khiến cho sự sống không thể tồn tại. Tầng khí quyển rất quan trọng trong sự sống của chúng ta nhưng bạn có biết, mỗi giây phút trôi qua thì nó lại đang bỏ ta mà đi không? Vậy vai trò của khí quyển quan trọng như thế nào mà chúng ta cần phải bảo vệ nó?


Bảo vệ sự sống trên địa cầu, cân bằng khả năng hấp thụ nhiệt trên mặt phẳng là một trong những vai trò quan yếu của các tầng khí quyển so với đời sống….

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tầng ozon là một lớp nằm trong tầng khí quyển, tuy nhiền gần đây có sự xuất hiện của loại chất CFC và được xác nhận là tác nhân quan yếu gây thủng tầng ozon với việc tăng đều của khá nhiều khí CFC tới từ những hoạt động sinh hoạt sinh hoạt công nghiệp, cốt tử là tại Trung Quốc đồng thời làm phóng thích khí clo và phá hủy tầng ozon và gây ra những nguy cơ khác ví như làm hiệu ứng nhà kính nóng lên hay biến đổi khí hậu

Như vậy các tầng khí quyển đóng vai trò quan yếu trong đời sống của con người như tạo sư sống, cần bằng nhiệt trên toàn địa cầu và là lớp vỏ bảo vệ địa cầu khỏi thiên thạch hay sự tiến công của những vật thể bên phía ngoài. Mặc dầu vậy các bầu khí quyển cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ bị phá hủy bởi một số tác nhân gây hại, con người hoàn toàn có thể khắc phục phần nào tình trạng này với những hành động thiết thực và hạn chế.