- Để biết người nào hay máy nào làm việc khoẻ hơn (năng suất hơn hay thực hiện công nhanh hơn) người ta so sánh công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.
Bạn đang xem: Vật lý 8 công suất

(P = dfracAt)

Trong đó:

+ $A$: công thực hiện $left( J ight)$

+ (t): khoảng thời gian thực hiện công $A m left( s ight)$


Nếu công $A$ được tính là $1J$, thời gian $t$ được tính là $1s$, thì công suất được tính là:

(P = dfrac1J1 ms = 1J/s) (Jun trên giây)

Đợn vị công suất J/s được gọi là oát (kí hiệu: W)

$eginarray*20l1W m = m 1J/s\1kW m = m 1000W\1MW m = m 1000 m kW m = m 1000000Wendarray$


Đơn vị công suất ngoài ra còn được tính:

Mã lực (sức ngựa) ký hiệu là CV (Pháp), HP (Anh)

1CV = 736 W

1 HP = 746 W

Sơ đồ tư duy về công suất

*


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*Xem thêm: Con Rắn To Nhất Thế Giới Động Vật: Cảnh Phát Hiện Con Rắn Khổng Lồ

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp fundacionfernandovillalon.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng fundacionfernandovillalon.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?