Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Khi phát ra âm thanh các vật đều ....

Bạn đang xem: Vật phát ra âm được gọi là gì

điền dao động.... Vật phát ra.....điền âm thanh..........gọi là nguồn âm


Câu 1: Nguồn âm là gì? Các nguồn âm có chung đặc điểm gì?

Câu 2: Tần số dao động là gì? Đơn vị tần số là gì? Khi nào vật phát ra âm phát ra cao (âm bổng)? Khi nào vật phát ra âm thấp (âm trầm)?

Câu 3: Khi nào âm phát ra to? Khi nào âm phát ra nhỏ? Độ to của âm được đo bằng đơn vị gì?

Câu 4: Âm thanh có thể truyền được trong những môi trường nào? Âm thanh không truyền được trong môi trường nào?

Câu 5: Trong 3 môi trường rắn, lỏng, khí. Vận tốc truyền âm trong môi trường nào lớn nhất, môi trường nào nhỏ nhất?

Câu 6: Các vật như thế nào thì phản xạ âm tốt? Các vật như thế nào thì phản xạ âm kém?

Câu 7: Thế nào là ô nhiễm tiếng ồn? Nêu các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn?


Lớp 7 Vật lý Chương II- Âm học
1
0
Gửi Hủy

SGK


Đúng 1

Bình luận (0)

Câu 11: Nguồn âm là gì? Các nguồn âm có chung đặc điểm gì? 

Câu 12: Tần số dao động là gì? Đơn vị tần số là gì? Khi nào vật phát ra âm phát ra cao

(âm bổng)? Khi nào vật phát ra âm thấp (âm trầm)? 


Lớp 7 Vật lý
3
0
Gửi Hủy

Phải có làm thì mới có ăn, đó là tiêu chí hàng đầu

"Lil Wuyn"


Đúng 0

Bình luận (1)

Mới làm có tí khó khăn, mà la lối làu bàu

"Lil Wuyn"

 


Đúng 0
Bình luận (0)

Câu 11:Nguồn âm là:

-Vật phát ra âm thanh gọi là nguồn âm.

Xem thêm: Số Đếm Trong Tiếng Anh Viết Bằng Tiếng Anh :: Bài Học 9 Số Đếm Từ 11 Đến 20

Đặc điểm chung của nguồn âm:

-Khi vật phát ra âm thanh, các vật đều giao động.

Câu 12:

Tần số giao động là số giao động trong một dây đơn vị là Héc

tần số giao động càng lớn âm phát ra càng cao( càng bổng)

tần số giao động càng nhỏ âm phát ra càng thấp( càng trầm)

 

 


Đúng 1
Bình luận (0)

Câu 1: Chọn câu đúng

A.Các vật chuyển động đều phát ra âm B. Mọi vật đều phát ra âm C. Các vật phát ra âm đều dao động D. Khi vật dao động ta luôn nghe thấy âm

Câu 2: Gọi d , d’ lần lượt là khoảng cách từ điểm sáng S và từ ảnh S’ của S đến gưởng phẳng . Kết luận nào sau đây là đúng ?