Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Bạn đang xem: Ví dụ về biện chứng


4.Biện chứng là gì? Phép biện chứng là thuộc biện chứng khách quan hay biện chứng chủ quan? Vì sao? Phép biện chứng duy vật khác với phép biện chứng duy tâm như thế nào? Cho ví dụ minh họa? Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu vấn đề này?Trả lời:

Khái niệm Biện chứng

- Biện chứng, từ gốc tiếng Anh là Dialectical là một khái niệm đã xuất phát từ thời cổ xưa. Ở Châu Âu cổ đại, người ta dùng nó với ý nghĩa là việc tranh luận để tìm ra chân lí. Ph.Ăngghen đã định nghĩa: "phép biện chứng chẳng qua chỉ là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy" - C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 1994, t.20, tr.201. - Biện chứng khách quan là chỉ biện chứng của các tồn tại vật chất; còn biện chứng chủ quan là chỉ biện chứng của ý thức.

Phép Biện chứng

- Phép biện chứng là học thuyết về biện chứng của thế giới. Với tư cách là học thuyết triết học, phép biện chứng khái quát những mối liên hệ phổ biến và những quy luật chung nhất của mọi quá trình vận động, phát triển của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy; từ đó xây dựng các nguyên tắc phương pháp luận chung cho các quá trình nhận thức và thực tiễn. Do đó phép biện chứng thuộc về biện chứng chủ quan.

So sánh phép biện chứng duy vật và duy tâm

- Có sự đối lập giữa quan điểm duy vật và quan điểm duy tâm trong việc giải quyết vấn đề về mối quan hệ giữa biện chứng khách quan và biện chứng chủ quan. Theo quan niệm duy tâm: biện chứng chủ quan là cơ sở của biện chứng khách quan; còn theo quan điểm duy vật: biện chứng khách quan là cơ sở của biện chứng chủ quan. Ph.Ăngghen khẳng định: "Biện chứng gọi là khách quan thì chi phối trong toàn bộ giới tự nhiên, còn biện chứng gọi là chủ quan, tức tư duy biện chứng, thì chỉ là phản ánh sự chi phối, trong toàn bộ giới tự nhiên…" Sự đối lập nhau trong quan niệm đó là cơ sở phân chia phép biện chứng thành: phép biện chứng duy tâm và phép biện chứng duy vật.

- Ví dụ: tự bịa thôi!!! Như một số quy luật về phát triển, chất-lượng,…

Ý nghĩa phương pháp luận : ( cái này tham khảo từ anh nhocshini )

- Là cơ sở khoa học của việc nhận thức và cải tạo thế giới - Cung cấp những nguyên tắc chung nhất cho quá trình nhận thức và cải tạo thế giới một cách toàn diện, phát triển, lịch sử cụ thể. - Tìm ra nguồn gôc, động lực cơ bản của quá trình vận động và phát triển

Là công cụ khoa học vĩ đại để giai cấp cách mạng nhận thức và cải tạo thế giới.


Tính khách quan và chủ quan là những cụm từ thường gặp trong đời sống hàng ngày. Tính khách quan có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy vào từng trường hợp sử dụng cụ thể. Để hiểu nguyên nhân khách quan là gì cũng như các khái niệm khác xoay quanh vấn đề này, quý vị hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Quan điểm khách quan là gì, chủ quan là gì?

Khái niệm khách quan, ví dụ về khách quan

Khách quan được hiểu đơn giản là những sự vật hoặc hiện tượng, sự việc diễn ra bình thường một cách ngoài ý muốn của bạn. Các sự vật, sự việc đó tồn tại, vận động mà không nằm trong quyền kiểm soát của bạn.


*

Khái niệm khách quan và nguyên nhân khách quan là gì?

Nó cũng là một cách lý giải của sự vận động, phát triển của hiện tượng và sự vật. Trong đó, chúng không bị phụ thuộc vào bất cứ yếu tố hay tác động nào. Vậy khách quan là gì? – Nó là sự vận động, phát triển không phụ thuộc vào con người.

Nhận thức của loài người cần phải tôn trọng thực tế khách quan. Nó đòi hỏi chúng ta cần công tâm, tôn trọng sự thật. Quá trình nhận xét, đánh giá mọi vật, mọi việc phải công tâm, xem xét nhiều khía cạnh, góc nhìn.

Ví dụ về khách quan

Một ví dụ minh họa cho khái niệm khách quan là gì đó là khi giải quyết một vấn đề. Hai người có thể đưa ra hai phương án khác nhau và đều có những lý luận để bảo vệ ý kiến của mình. Nếu như là một trong hai người trên thì chúng ta sẽ bị cái nhìn phiến diện của bản thân làm ảnh hưởng đến sự đánh giá hai phương án giải quyết.

Chính vì thế, cần có một người khác để đưa ra những đánh giá và nhận xét. Vấn đề duy nhất đó là người thứ 3 cần thật công tâm, tỉnh táo và không được thiên vị bất cứ ai trong hai người.


*

Cái nhìn khách quan giúp con người nhìn nhận các sự vật, vấn đề thấu đáo hơn

Ví dụ về khách quan còn là khi chúng ta đưa ra một phương án cho một vấn đề nằm ngoài khả năng của mình. Lúc này, nó được coi là một sự thật khách quan.

Chủ quan là gì? Sự khác nhau giữa chủ quan và khách quan là gì?

Khi nghĩ về chủ quan và khách quan, người ta sẽ liên tưởng đến hai phạm trù đối lập nhau. Vậy chúng có thực sự đối lập hay không, chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Có thể thấy rằng sự vật, hiện tượng khách quan tức là bản thân nó đã được chứng minh là đúng. Nó hoàn toàn độc lập và xuất phát nằm ngoài ý thức, ý muốn của chủ thể.

Còn quan điểm chủ quan lại dựa trên cảm xúc, ý kiến của cá nhân, chủ thể nào đó. Nó có thể là mong muốn hoặc kinh nghiệm trong quá khứ của người đó. Do đó, để nhận xét về sự khác nhau rõ ràng nhất của khách quan và chủ quan đó chính là việc nhận xét, đánh giá đó nằm ở cơ sở thực tế hay là một ý kiến của cá nhân.

Đánh giá khách quan dựa trên những sự thật khách quan có thể định lượng hoặc đã được chứng minh. Những đánh giá ấy dựa trên sự thật nên không làm ảnh hưởng đến cá nhân. Vì thế, nó sẽ đưa ra những kết quả chính xác hơn, các quyết định đúng đắn và hợp lý. Đánh giá theo quan điểm chủ quan nhận xét cá nhân có thể dẫn đến kết quả thiếu thực tế, thiên vị.


*

Đánh giá chủ quan là ý kiến, quan niệm,… mang tính cá nhân

Về cơ bản, khách quan và chủ quan là hai mặt và cũng là hai yếu tố không thể tách rời trong mọi hoạt động. Vấn đề đặt ra là cần nhận thức để giải quyết mối quan hệ này phù hợp với vị trí, vai trò, lập trường tư tưởng của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

So sánh sự khác nhau của khác quan và chủ quan

Các kết quả khác quan, sự thật khách quan thường được sử dụng trong các loại sách giáo khoa, bách khoa toàn thư hoặc trong các báo cáo, nghiên cứu,… Còn những ý kiến mang tính chủ quan thì thường bị phiến diện, thiên vị hơn. Chúng ta có thể bắt gặp các yếu tố chủ quan trong các cuộc trò chuyện, blog, các bình luận,…

Để phân tích sự khác nhau giữa khách quan và chủ quan, chúng ta có thể sử dụng truyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi”. Ý kiến của 5 ông thầy bói chính là 5 ý kiến chủ quan. Chúng không đúng nhưng cũng không hoàn toàn sai mà chỉ là chưa đầy đủ.

Bởi vì mỗi thầy bói đều không nhìn thấy tổng thể chú voi mà chỉ tin vào cảm giác từ việc sờ nắn của mình. Đến cuối cùng, không ai trong 5 thầy có thể miêu tả đúng con voi, cũng không chịu tiếp thu ý kiến của người khác, dẫn đến cuộc ẩu đả cuối cùng.


*

Cái nhìn chủ quan có thể phiến diện và không đầy đủ để phản ánh đối tượng

Chính vì thế, khi nhìn nhận bất cứ sự vật, sự việc gì thì khách quan mới cho kết quả chính xác nhất. Những yếu tố chủ quan có thể gây ra những xung đột, mâu thuẫn căng thẳng.

Một số khái niệm khác liên quan đến khách quan

Biện chứng khách quan là gì?

Biện chứng khách quan là sự biện chứng của các sự vật. Và nó khác với biện chứng chủ quan là sự biện chứng của ý thức. Nó phản ánh mối liên hệ, sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên. Giữa các quan điểm của duy tâm và duy vật thì mối quan hệ biện chứng khách quan và chủ quan cũng khác nhau.


Quan điểm của chủ nghĩa duy tâm thì biện chứng chủ quan là cơ sở của biện chứng khách quan. Còn trong quan niệm duy vật, điều này lại hoàn toàn ngược lại. Ăng-ghen cũng đã khẳng định biện chứng khách quan chi phối toàn bộ giới tự nhiên. Theo ông, biện chứng chủ quan chỉ là sự phản ánh sự chi phối của khách quan mà thôi.


*

Biện chứng khách quan chỉ sự biện chứng của các sự vật, hiện tượng

Nguyên tắc khách quan là gì?

Nguyên tắc khách quan là sự thừa nhận vai trò quyết định của hiện thực khách quan. Nó là sự tôn trọng, hành động theo các quy luật khách quan. Theo đó, con người cần lấy các thực thể khách quan để làm căn cứ của các hoạt động của bản thân.

Khái niệm tồn tại khách quan

Hầu hết các khái niệm liên quan đến khách quan đều là những quan điểm của chủ nghĩa Mác, Lênin. Quan điểm này đã vạch rõ những sai lầm trước đây của chủ nghĩa duy tâm. Nó mang đến một nhận thức về thế giới quan mới và luận giải nhiều vấn đề một cách sâu sắc.

Quan điểm duy vật của Mác – Lênin coi vật chất là phạm trù cơ bản. Vật chất là thứ tồn tại khách quan và được cảm giác của con người ghi lại, chụp lại để phản ánh. Nếu hỏi tồn tại khách quan là gì thì nó chính là một thuộc tính cơ bản nhất của vật chất.


Tồn tại khách quan là những gì được cảm giác con người ghi lại và phản ánh

Đó là tính chất “thực tại khách quan” – tồn tại ngoài mong muốn của con người. Đây cũng là tiêu chuẩn để phân biệt những gì thuộc về vật chất hoặc không thuộc về vật chất. Và Lênin cũng khẳng định, con người có thể nhận thức được vật chất trong tư duy.

Thế giới khách quan là gì?

Thế giới quan là tất cả những quan niệm của loài người về thế giới. Chúng bao gồm quan niệm về sự vật, hiện tượng, con người và mối quan hệ giữa con người trong thế giới.

Thế giới quan đóng vai trò là định hướng cuộc sống của con người. Nó định hướng thực tiễn cho đến sự tự nhận thức bản thân, lý tưởng và cả hành vi đối với thế giới xung quanh. Có thể nói, thế giới quan là kim chỉ nam cho thái độ, hành vi của con người đối với thế giới bên ngoài.

Các yếu tố tạo nên thế giới quan có thể là tri thức, nhận thức, lý chí, tình cảm, niềm tin,… Các yếu tố này liên kết với nhau tạo thành thể thống nhất và chi phối hành động, nhận thức của người đó.

Thế giới khách quan và phương pháp luận triết học đã tạo nên nền tảng cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đây cũng là sự kế thừa và phát triển chủ nghĩa duy vật, phép duy vật biện chứng trong lịch sử nhân loại.


Thế giới quan có thể bị ảnh hưởng bởi nhận thức, niềm tin của con người

Các tính chất và tác dụng của tính khách quan là gì?

Một số tính chất của khách quan

Trong cuộc sống con người, tính khách quan có thể được nhận thấy một cách dễ dàng. Đó là sự độc lập, phát triển của các sự vật, sự việc và hiện tượng. Bởi vì chúng tồn tại mà không chịu bất cứ sự tác động, chi phối của điều gì. Nên tính khách quan được cho là có sự độc lập nhất định.

Tuy nhiên, tính khách quan của các sự vật, hiện tượng chỉ mang tính chất tương đối chứ không phải tuyệt đối. Nguyên nhân của việc này được cho là do tính khách quan cũng dựa trên các quan điểm của mỗi người. Và đôi khi, các sự vật, hiện tượng không thường xảy ra sự chính xác tuyệt đối.

Tùy theo sự nhìn nhận khách quan của từng người với sự vật, hiện tượng. Mà lời nhận xét cũng chưa hẳn là khách quan, chính xác 100%. Hơn nữa, các sự vật và hiện tượng luôn không ngừng phát triển và tiến hóa. Mà con người không thể tác động vào chúng nên đánh giá của mỗi người sẽ có những tính chất khách quan của mối liên hệ khác nhau.


Hai tính chất cơ bản của tính khách quan

Tác dụng trong đời sống thực tế của khách quan là gì?

Mỗi sự vật, sự việc, hiện tượng trong đời sống đều tồn tại hai mặt song song. Nó có thể là ưu – nhược điểm của sự vật, hiện tượng đó. Và khách quan giúp chúng ta có thể đánh giá và nhìn nhận sự vật, hiện tượng đó.

Đây sẽ là những đánh giá tổng thể trung thực và theo các quy luật. Từ đó, cuộc sống con người không bị ràng buộc bởi những suy nghĩ, đánh giá chủ quan của người khác.

Với các nhận xét, đánh giá khách quan thì các sự vật, hiện tượng sẽ hiện thực hơn. Con người bớt ảo tưởng về mọi việc xung quanh khi bỏ được quan điểm chủ quan.

Xem thêm: A Closer Look 1 Unit 1 Lớp 8 A Closer Look 1 Lớp 8: A Closer Look 1

Tuy nhiên, cuộc sống muôn màu với các hoàn cảnh đa dạng khác nhau. Nếu quá khách quan thì sẽ làm cho tình cảm, mối quan hệ của người người bị mờ nhạt. Thậm chí, nhiều khi các yếu tố khách quan tạo nên sự rạch ròi quá mức. Nó sẽ làm nên những tổn thương và khoảng cách xa lạ giữa người với người.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về khách quan là gì. Bên cạnh đó, có nhiều vấn đề thú vị được chúng tôi giải đáp. Quý vị hãy theo dõi hutbuicongnghiep.com để tham khảo nhé!